Фотосинтез

Додано: 20 листопада 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Копія з тесту: Фотосинтез
11 запитань
Запитання 1

Хлорофіл розташований у:

варіанти відповідей

Мітохондріях;

Вакуолях;

Хромопластах;

Хлоропластах;

Комплексі Гольджі.

Запитання 2

У процесі фотосинтезу молекули АТФ синтезуються під час:

варіанти відповідей

Темнової фази;

Світлової фази;

Між світловою і темновою фазами;

Не синтезуються.

Запитання 3

Процес фотосинтезу неможливий за відсутності:

варіанти відповідей

Кисню;

Вуглекислого газу;

Азоту;

Інертних газів.

Запитання 4

До фотосинтезу здатні:

варіанти відповідей

Гриби;

Зелені рослини;

Залізобактерії;

Нітрифікуючі бактерії;

Всі перелічені групи органвізмів.

Запитання 5

Фотосистема відновлюється за рахунок електронів:

варіанти відповідей

які виникають при розщепленні молекул води;

АТФ;

Власних, які повертаються на свій енергетичний рівень;

Не відновлюється.

Запитання 6

Цикл Кальвіна відбувається під час:

варіанти відповідей

Підготовчого етапу енергетичного обміну;

Кисневого етапу енергетичного обміну;

Світлової фази фотосинтезу;

Темнової фази фотосинтезу.

Запитання 7

Крохмаль накопичується у таких структурах рослинної клітини:

варіанти відповідей

Ендоплазматичній сітці;

Мітохондріях;

Лейкопластах;

Вакуолях.

Насінинах, бульбах та кореневищах.

Запитання 8

Реакції світлової фази фотосинтезу відбуваються :

варіанти відповідей

за участю світла в мембранах тилакоїдів;

в стромі хлоропласта незалежно від освітлення;

за участі світла на зовнішній мембрані хлоропласт;

в мембранах тилакоїдів незалежно від освітлення.

Запитання 9

Функцію фотосинтезу виконують:

варіанти відповідей

рибосоми;

мітохондрії;

вакуоля;

пластиди;

Запитання 10

Синтез АТФ забезпечують:

варіанти відповідей

мітохондрії;

рибосоми;

пластиди;

комплекс Гольджі;

Запитання 11

Скільки молекул АТФ утворюється при розщепленні однієї молекули глюкози:

варіанти відповідей

1

6

2

5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест