СТРУКТУРА КЛІТИНИ

Додано: 21 листопада
Предмет: Біологія, 9 клас
Копія з тесту: СТРУКТУРА КЛІТИНИ
12 запитань
Запитання 1

Наука, що вивчає клітини і будову клітини ?

варіанти відповідей

Мікологія

Цитологія

Гістологія

Екологія

Запитання 2

До немембранних органел відносять:

варіанти відповідей

рибосоми, мітохондрії, пластиди

рибосоми, цитоскелет, клітинний центр

ядро, рибосоми,цитоскелет

лізосоми, включення, цитоскелет

Запитання 3

Функція мітохондрії:

варіанти відповідей

фотосинтез

синтез АТФ

фагоцитоз

Запитання 4

З яких компонентів складається цитоскелет:

варіанти відповідей

целюлоза

мікротрубочки

мікронитки

вакуоля

Запитання 5

Які з наведених органел містять власну ДНК?

варіанти відповідей

вакуолі

хлоропласти

рибосоми

ядро

Запитання 6

Немембранні органели, які беруть участь у синтезі білка, - це:

варіанти відповідей

клітинний центр

рибосоми

центріолі

хромосоми

Запитання 7

До одномембранних органел відносять:

варіанти відповідей

ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі

ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми, рибосоми

мітохондрії, ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми

пластиди, апарат Гольджі, лізосоми, пероксисоми

Запитання 8

До складу цитоплазми входять:

варіанти відповідей

цитозоль, рибосоми, клітинний центр, рибосоми

цитозоль, цитоскелет, органели і включення

цитоскелет, мікротрубочки, органели, лізосоми

пероксисоми, цитоскелет, цитозоль, включення

Запитання 9

Основною функцією хлоропластів є:

варіанти відповідей

здійснення фотосинтезу

здійснення дихання

синтез АТФ

синтез білків

Запитання 10

Яку функцію виконують лізосоми?

варіанти відповідей

травлення харчових часток, руйнування клітинних структур після закінчення терміну їх функціонування

травлення їжі, накопичення продуктів життєдіяльності

модифікація білків, упакування декретованих продуктів у гранули

метоболізм деяких полісахаридів

Запитання 11

Що є структурно-функціональною одиницею живих організмів?

варіанти відповідей

бактерія

вірус

клітина

тканина

Запитання 12

Основною функцією ядра є:

варіанти відповідей

збереження та передача білків

збереження спадкової інформації

передача спадкової інформації

збереженя та передача спадкової інформації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест