Функції. Лінійна функція (повтор)

Додано: 22 квітня
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 299 разів
21 запитання
Запитання 1

Яка з функцій є прямою пропорційністю?

варіанти відповідей

у=3-8х

у=8х/17

у=11х+7

у=0.35/х

правильна відповідь відсутня

Запитання 2

Яка із точок належить графіку функції у=7х -2

варіанти відповідей

(0;4)

(-2;-12)

(1; 5)

(1;-5)

Запитання 3

Знайти значення аргументу, при якому функція у = 7х - 1, набуває значення -1

варіанти відповідей

7

-7

0

-8

Запитання 4

Визначте координати точки перетину двох прямих y=4x-7 і y=11-2x

варіанти відповідей

(3; 5)

(9; -7)

(5; 3)

(-3; 0)

Запитання 5

Вкажіть функцію, яка проходить через точку (-2;-7)

варіанти відповідей

у= -2х-7

у= 3х-1

у= 1-3х

Запитання 6

Знайдіть значення b, при якому графік функції у=9х+b проходить через точку М (4;25).

варіанти відповідей

-7

11

-11

22

Запитання 7

Графік функції y=-6x+k проходить через точку A(1/3;-7). Знайдіть значення k.

варіанти відповідей

-5

-9

-41 2/3

7

5

Запитання 8

Графік якої функції зображений на рисунку?

варіанти відповідей

y=2x-2

y=-2x-2

y=2x+2

y=-2x+2

Запитання 9

Продовжіть твердження: Якщо k = 0 та b = 0, то графік прямої y = kx + b ...

варіанти відповідей

Паралельний осі y

Паралельний осі x

Збігається з віссю x

Запитання 10

Лінійна функція задана формулою y = 2x - 6. Знайдіть значення y, яке відповідає x = −6; x = 0; x = 9.

варіанти відповідей

y = 18; y = −6; y = 12

y = −18; y = −6; y = 12

y = −18; y = 6; y = 12

Запитання 11

Запишіть формулу прямої пропорційності, якщо її графік проходить через точку (−2; −4)

варіанти відповідей

y = 3x

y = 2x

y = 4x

Запитання 12

Чи є правильною рівність f(5)=9 для функції f(x)=2x-1?

варіанти відповідей

так

іноді

ні

визначити не можливо

Запитання 13

Функцію задано формулою у= 0,8х - 7,2. Не виконуючи побудови знайдіть точки перетину з осями координат.

варіанти відповідей

 (0;-7,2) та (9;0)

 (7,2;0) та (0;9)

 (0; -7,2) та (0;-9)

 (-7,2; 0) та (9;0)

Запитання 14

На рисунку зображено графік деякої функції. Користуючись графіком, знайдіть нулі функції.

варіанти відповідей

-2; 0

-2,5; 1; 4

1; 4

2,5; 1; 4

3

Запитання 15

Побудуйте графік функції у=-2х.

варіанти відповідей
Запитання 16

Знайдіть таке число a, щоб точка перетину прямих y = ax та y = 6x − 2 мала абсцису 2

варіанти відповідей

a = 3

a = 5

a = 2

Запитання 17

Позначте функції, які не є лінійними:

варіанти відповідей

у = 8х

у =х7 + 5,2

у = ‒0,9

у = 9/х-5

у = (5х ‒ 0,7)/3

у =8х+ 3х4 

9=x2-y2

y= -x/3

Запитання 18

Графік якої з даних функцій проходить через початок відліку?

варіанти відповідей

у = 8 ‒ х

 у = ‒6х

у = 2х ‒ 0,6

у = 0,9

Запитання 19

Укажіть функцію, графіком якої є пряма, паралельна осі абсцис

варіанти відповідей

у =-23

у= -23X

у= -23X - 7

х= 25

Запитання 20

На якому рисунку зображено графік функції

у = -х + 2?

варіанти відповідей
Запитання 21

При якому значенні m графік функції y = -mx- 6x +4 перетинає вісь х з абсцисою 2

варіанти відповідей

m = 4

m = 5

m = 0

m = -4

m = -5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест