Функція

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
Копія з тесту: Функція
Тест виконано: 102 рази
12 запитань
Запитання 1

Яке правило називають функцією?

варіанти відповідей

Правило, за допомогою якого за кожним значенням залежної змінної можна знайти єдине значення незалежної змінної.

Правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної можна знайти єдине значення залежної змінної.

Правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної можна знайти декілька значень залежної змінної.

Правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної не можна знайти єдине значення залежної змінної.

Запитання 2

Що називають аргументом функції?

варіанти відповідей

Незалежну змінну

Залежну змінну

Незалежну функцію

Залежну функцію

Запитання 3

Що таке область значень функції?

варіанти відповідей

Усі значення, яких набуває незалежна змінна

Усі значення, яких набуває залежна змінна

Запитання 4

Функцію задано формулою y = x2+2. Знайдіть значення функції для значення аргументу -3.

варіанти відповідей

-7

2

0

11

Запитання 5

Яка з даних фігур не є графіком функції?

варіанти відповідей
Запитання 6

Чи належить графіку функції y = 7x-4 точка А(0;-4)?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 7

Які з даних функцій є лінійними?

варіанти відповідей

y = 2x2-3

y = 8-7x

y = 3 ∕ x

y = x ∕ 3 + 12

Запитання 8

Графіком якої з даних функцій є пряма, що проходить через початок координат?

варіанти відповідей

y = 4+x

y = 3x

y = x-4

y = -4-x

Запитання 9

На рисунку зображено графік руху туристів від табору до автостанції. З якою швидкістю рухалися туристи протягом перших двох годин?

варіанти відповідей

8 км/год

4 км/год

2 км/год

1 км/год

Запитання 10

На складі було 100т вугілля. Щодня на склад привозили 20т вугілля. Виразіть формулою залежність кількості m вугілля на складі від часу t.

варіанти відповідей

m = 20t

m = 100t

m = 100 + t

m = 100+20t

Запитання 11

У вашому класі було проведено контрольну роботу з математики.

1) Кожному учню поставили у відповідність оцінку, яку він отримав.

2) Кожній оцінці поставили у відповідність учня, який її отримав.

Яке з цих правил є функцією?

варіанти відповідей

Жодне

1

2

і 1, і 2

Запитання 12

Не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину графіків функцій y = 4x-7 i y = -2x+11.

варіанти відповідей

(3;5)

(-3;5)

(-3;-5)

(0;0)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест