Функція. Область визначення, область значень і графік функції (за підручником О.С. Істер)

9 запитань
Запитання 1

Функція це - ...

варіанти відповідей

залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню x відповідає єдине значення змінної y.

залежність між змінними x та y.

залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню x відповідає два значення змінної y.

залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню y відповідає єдине значення змінної x.

Запитання 2

Незалежну змінну називають...

варіанти відповідей

аргументом

функцією

область значень

інший варіант

Запитання 3

Область визначення функції це...

варіанти відповідей

множина всіх значень, яких набуває незалежна змінна (аргумент)

множина всіх значень, яких набувають аргумент та функція

множина всіх значень, яких набуває функція

інша відповідь

Запитання 4

Область значень функції це...

варіанти відповідей

множина всіх значень, яких набуває залежна змінна

множина всіх значень, яких набуває незалежна змінна

множина всіх значень, яких набуває аргумент

множина всіх значень, яких набувають аргумент та функція

Запитання 5

D(y) позначають...

варіанти відповідей

область значень

область визначення

залежну змінну

аргумент

Запитання 6

Е(у) позначають...

варіанти відповідей

область значень

область визначення

аргумент

залежну змінну

Запитання 7

Область визначення функції у=8-3х ...

варіанти відповідей

(-∞;+∞)

(-3;+∞)

(-∞;8)

інша відповідь

Запитання 8

Область визначення функції

варіанти відповідей

(-2;10)

(-∞;+∞)

(-∞;5)

(-∞;5)⋃(5;+∞)

Запитання 9

Укажіть область значень функції у =І х І.

варіанти відповідей

усі дійсні числа;

усі від'ємні числа;

усі додатні числа;

усі недодатні числа;


усі невідємні числа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест