Функція. Способи задання функції, область визначення та область значень функції

Додано: 4 березня
Предмет: Алгебра, 7 клас
14 запитань
Запитання 1

Функція це - ..

варіанти відповідей

 залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню x відповідає єдине значення змінної y.

залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню y відповідає єдине значення змінної x.

залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню x відповідає два значення змінної y.

залежність між змінними x та y

Запитання 2

Область визначення функції це...

варіанти відповідей

 множина всіх значень, яких набуває функція


множина всіх значень, яких набуває незалежна змінна (аргумент)

функція

інша відповідь

Запитання 3

Як називають незалежну змінну?

варіанти відповідей

область визначення функції

область значення функції

функція

аргумент

Запитання 4

Функцію можна задати:

варіанти відповідей

описом

таблицею

графіком

аналітично

піснею

малюнком

Запитання 5

Знайти значення функції y = 3x + 4, якщо значення аргументу дорівнює -5.

варіанти відповідей

11

-11

19

інша відповідь

Запитання 6

Функцію задано формулою у = 3х - 1, знайди значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 11.

варіанти відповідей

4

-4

3

інша відповідь

Запитання 7

Область значень функції це...

варіанти відповідей

множина всіх значень, яких набуває залежна змінна


множина всіх значень, яких набувають аргумент та функція

 множина всіх значень, яких набуває аргумент


 

множина всіх значень, яких набуває незалежна змінна


Запитання 8

Функцію задано формулою у = 4х – 8. Знайдіть значення аргументу, при якому у = 16.

варіанти відповідей

4

-5

6

-6

Запитання 9

Функцію задано формулою у = 2х + 5. Знайдіть значення функції при якому х= −4

варіанти відповідей

-3

3

13

-13

Запитання 10

D(y) позначають...

варіанти відповідей

область значень

область визначення

аргумент

залежну змінну

Запитання 11

Е(у) позначають...

варіанти відповідей

область значень

область визначення

залежна змінна

аргумент

Запитання 12

Які з даних залежностей є функцією?

варіанти відповідей


кожному додатному числу відповідає коло даної довжини

 

кожному рівнянню відповідає корінь цього рівняння

кожному виду тварин відповідає материк, на якому цей вид мешкає

кожній даті у календарі відповідає певний день тижня


у(1)=2; у(2)=3; у(5)=3

Запитання 13

відмітьте правильні твердження.


Якщо f(x)= 2x+10, g(x) = (x+1)2 , то

варіанти відповідей

 f(3) = 16

 f(13) = g(−7)


g(−2) = 1

g(f(5)) = 441

 f(f(5)) > g(g(−5))

f(−4) = 4

 f(g(2)) = 22

Запитання 14

Кожному натуральному числу, яке більше за 10, але менше від 20, поставли у відповідність остачу при діленні цього числа на 6. Яким способом задано цю функцію?

варіанти відповідей

графічно

формулою

описом

таблицею

іншим способом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест