Функція та її властивості. Квадратична функція. Геометричні перетворення функції

Додано: 9 листопада
Предмет: Алгебра, 9 клас
Тест виконано: 171 раз
12 запитань
Запитання 1

Функцією називається

варіанти відповідей

називають залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню x відповідає єдине значення змінної y

називають залежність між змінними x та y

відповідність між двома змінними

відповідність між абсцисою та ординатою

Запитання 2

Змінна х називається

варіанти відповідей

ординатою

функцією

аргументом

залежною змінною

Запитання 3

Змінна у називається

варіанти відповідей

абсцисою

незалежною змінною

аргументом

ординатою

Запитання 4

Областю визначення функції називається

варіанти відповідей

множина допустимих значень аргументу функції

множина допустимих значень ординати функції

множина допустимих залежних значень функції

множина допустимих значень у функції

Запитання 5

Областю значень функції називається

варіанти відповідей

множина допустимих значень аргументу функції

множина допустимих значень ординати функції

множина допустимих незалежних значень функції

множина допустимих значень абсциси функції

Запитання 6

Нулями функції називають значення 

варіанти відповідей

аргументу, при яких функція набуває значення нуль

ординати, при якому абсциса набуває значення нуль

залежної змінної, при якому аргумент набуває значення нуль

аргументу, при яких абсциса набуває значення нуль

Запитання 7

Квадратичною функцією називають функцію, яку можна задати у вигляді 

варіанти відповідей

y=ax2+bx+c, де a,b,c — дійсні числа, при чому a≠0

y=ax3+bx+c, де a,b,c — дійсні числа, при чому a≠0

y=ax+b, де a,b — дійсні числа, при чому a≠0

у= √ax2+bx+c, де a,b,c — дійсні числа, при чому a≠0

Запитання 8

Область визначення функції  на малюнку

варіанти відповідей

(-3; 3) 

(-4; 5)

⊏-4; 5⊐

⊏-3; 3⊐

Запитання 9

Координати вершини параболи 

варіанти відповідей

(2; 0)

(0; 2)

(0; -2)

(-2; 0)

Запитання 10

Координати вершини параболи 

варіанти відповідей

(0; 0)

(2; 0)

(1; -1)

(-1; 1)

Запитання 11

Функція на малюнку задана формулою

варіанти відповідей

у = х2 -2

у = (х – 2)2

у = - (х – 2)2

у = - х2 -2

Запитання 12

Функція на малюнку задана формулою

варіанти відповідей

у = (х – 1)2 + 1

у = - (х – 1)2 - 1

у = (х + 1)2 + 1

у = (х – 1)2 - 1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест