Функція у = х² та її графік

Додано: 3 лютого
Предмет: Алгебра, 8 клас
Тест виконано: 40 разів
12 запитань
Запитання 1

Як називається функція виду у=х²?

варіанти відповідей

а) Лінійна

б) Пряма пропорційність

в) Квадратична

г) Обернена пропорційність

Запитання 2

Областю визначення функції у=х² є ...

варіанти відповідей

а) лише додатні числа

б) лише від'ємні числа

в) всі числа

г )всі числа, окрім 0

Запитання 3

Графіком функції у=х² є...

варіанти відповідей

а) пряма


б) парабола

в)гіпербола

г)крива

Запитання 4

Областю значень функції у=х² є ...

варіанти відповідей

а) лише невід'ємні числа

б) всі числа

в) лише додатні числа

г) всі числа, окрім 0

Запитання 5

Частину параболи називають ...

варіанти відповідей

а) прямою

б) гіперболою

в) віткою

г) вершиною

Запитання 6

Знайди кілька правильних варіантів відповіді.

Через які точки проходить графік функції у=х² ?

варіанти відповідей

а) А(-1;-1)

б) В(-2;4)

в) С(0;0)

г) Д(4;2)

д) M(5;-25)

е)F(-1;1)

Запитання 7

Знайдіть значення функції у = х2, якщо значення аргументу -8

варіанти відповідей

а) -64

б) -16

в) 64

г) 16

Запитання 8

При якому значенні аргументу значення функції у=х² дорівнює 0 ?

варіанти відповідей

а) -2

б) 2

в) 1

г) 0

Запитання 9

Розв'яжіть графічно рівняння х2=-3х

варіанти відповідей

0; -3

2; 0

0; 0

-3; 4

Запитання 10

Протилежним значенням х відповідає ...

варіанти відповідей

одне й те саме значення у

тільки від'ємні значення у

протилежні значення у

всі додатні значенення у

Запитання 11

Розв'язати графічно рівняння х2=х+2

варіанти відповідей

2; -1

-2; 1

2; 4

_2; 4

Запитання 12

Розв’яжіть графічно рівняння  -2х+8=х2

варіанти відповідей

2

-2

-4

4

-1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест