Функція. Властивості функції.

Додано: 26 жовтня 2023
Предмет: Алгебра, 9 клас
13 запитань
Запитання 1

Функція - це... 

варіанти відповідей

залежність між змінними х та у, при якій кожному значенню х відповідає єдине значення змінної у

залежність між змінними х та у

залежність між змінними х та у, при якій кожному значенню у відповідає єдине значення змінної х

залежність між змінними х та у, при якій кожному значенню х відповідає кілька значень змінної у

не знаю

Запитання 2

Область визначення функції - це... 

варіанти відповідей

множина всіх допустимих значень аргументу

множина всіх допустимих значень функції

множина всіх значень, яких набувають аргумент та функція

множина, яка складається з усіх чисел f(x), де x∈D(у)

не знаю

всі значення х

Запитання 3

E(y) позначають 

варіанти відповідей

область визначення функції

аргумент

  функцію

область значень функції

не знаю

функція Евкліда

Запитання 4

D(y) позначають... 

варіанти відповідей

функцію

область визначення функції

область значень функції

аргумент

дискримінант

не знаю

функція Діріхле

Запитання 5

Укажіть область визначення

варіанти відповідей

[-4; 4]

(-4; -3)⋃ (1;4)

(-4; -1)⋃ (1;4)

(-3; 1)

інша відповідь

не знаю

Запитання 6

Укажіть найменше значення функції на всій області визначення

варіанти відповідей

-3

0

 1

-4

-2

-1

4

інша відповідь

Запитання 7

Знайдіть область визначення функції

варіанти відповідей

(-∞; 2) ∪(2; 5]

(-∞; 5) ∪ (5; +∞)

(-∞; 2) ∪(2; 5) ∪ (5; +∞)

(-∞; 2)∪ (2; +∞)

інша відповідь

не знаю

Запитання 8

Знайдіть область визначення функції

варіанти відповідей

 (-∞; - 5]

(-∞; 5)

 (-∞; - 5)

(-∞; 5]

(-5; +∞)

[-5; +∞)

 (5; +∞)

 [5; +∞)

Запитання 9

Задано функцію f(x) = x2 – 2x + 5. Знайдіть f(–1).

варіанти відповідей

13

7

8

9

6

4

інша відповідь

не знаю

Запитання 10

Укажіть інтервал, на якому функція зростає

варіанти відповідей

[-4; 4]

(-4; -3)⋃ (1;4)

(-4; -1)⋃ (1;4)

(-3; 1)

інша відповідь

не знаю

Запитання 11

Укажіть нулі функції

варіанти відповідей

-3

0

 1

-4

-2

-1

4

інша відповідь

Запитання 12

Укажіть інтервал на якому функція набуває додатніх значень

варіанти відповідей

[-4; -1]

(-4; -1)

(-4; -1)⋃ (1;4)

[-4; -1)

інша відповідь

не знаю

Запитання 13

Укажіть інтервал на якому функція набуває від'ємних значень

варіанти відповідей

[-1; 4]

(-1; 4)

(-4; -1)⋃ (1;4)

(-1; 4]

інша відповідь

не знаю

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест