Функція. Властивості функції (частина 1)

Додано: 30 жовтня 2023
Предмет: Алгебра, 9 клас
14 запитань
Запитання 1

Область визначення функції - це... 

варіанти відповідей

множина всіх допустимих значень аргументу

множина всіх допустимих значень функції

множина всіх значень, яких набувають аргумент та функція

множина, яка складається з усіх чисел f(x), де x∈D(у)

не знаю

всі значення х

Запитання 2

E(y) позначають 

варіанти відповідей

область визначення функції

аргумент

  функцію

область значень функції

не знаю

функція Евкліда

Запитання 3

Незалежну змінну називають... 

варіанти відповідей

аргументом

 функцією

область значень функції

область визначення функції

вільною змінною

не знаю

Запитання 4

Графіком функції y = kx+b є ..

варіанти відповідей

гіпербола

парабола

пряма, що проходить через т.(0; 0)

пряма

точка

дві точки

вітка параболи

не знаю

Запитання 5

Графік якої функції зображено на малюнку

варіанти відповідей

у=х2   

 у=х

у=√х

у=к/х

у=2х-5

інша відповідь

не знаю

Запитання 6

Графік якої функції зображено на малюнку.

варіанти відповідей

y=х2 

у=х

у=√х

у=к/х

y=kx+b

у=0

не знаю

Запитання 7

Укажіть область визначення

варіанти відповідей

[-4; 4]

(-4; -3)⋃ (1;4)

(-4; -1)⋃ (1;4)

(-3; 1)

інша відповідь

не знаю

Запитання 8

Укажіть найменше значення функції на всій області визначення

варіанти відповідей

-3

0

 1

-4

-2

-1

4

інша відповідь

Запитання 9

Знайдіть область визначення функції

варіанти відповідей

(-∞; 2) ∪(2; 5]

(-∞; 5) ∪ (5; +∞)

(-∞; 2) ∪(2; 5) ∪ (5; +∞)

(-∞; 2)∪ (2; +∞)

інша відповідь

не знаю

Запитання 10

Знайдіть область визначення функції

варіанти відповідей

 (-∞; - 5]

(-∞; 5)

 (-∞; - 5)

(-∞; 5]

(-5; +∞)

[-5; +∞)

 (5; +∞)

 [5; +∞)

Запитання 11

Задано функцію f(x) = x2 – 2x + 5. Знайдіть f(–1).

варіанти відповідей

13

7

8

9

6

4

інша відповідь

не знаю

Запитання 12

Знайдіть значення функції у(х) = 3х + 6 при значенні аргумента, який дорівнює 9.

варіанти відповідей

30

32

33

39

1

-1

інша відповідь

не знаю

Запитання 13

Вкажіть область визначення функції

варіанти відповідей

 [-5;6]  

(-2;3)

 [-2;3]

 (-5;6)

 [-2;2]

-3; 2; -0,5; 4; 6

інша відповідь

не знаю

Запитання 14

Вкажіть множину значень функції

варіанти відповідей

(-5;6) 

(-2;3)

[-5;6]

[-2;3]

 [-2;2]

 (-2;3)

інша відповідь

не знаю

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест