18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Творчість Г. Квітки-Основ'яненка, поетів-романтиків

Додано: 20 грудня 2020
Предмет: Українська література, 9 клас
24 запитання
Запитання 1

              Твір «Маруся» Г. Квітки-Основ′яненка має ознаки…


варіанти відповідей

реалізму 

класицизму

романтизму

орнаменталізму 

сентименталізму

Запитання 2

Зав’язкою твору «Маруся» Г. Квітки-Основ′яненка є…

варіанти відповідей

хвороба Марусі  

народження Марусі  

одруження Наума Дрота                  

сватання Василя до Марусі  

знайомство Марусі з Василем 

Запитання 3

Герой твору Г. Квітки-Основ′яненка «Маруся» Василь після смерті коханої стає…

варіанти відповідей

ченцем

лікарем 

кріпаком

військовим 

мандрівником

Запитання 4

Розв′язкою твору Г. Квітки-Основ′яненка «Маруся» є…

варіанти відповідей

смерть Василя   

смерть Марусі  

сватання Василя до Марусі           

відмова Наума видати дочку заміж  

одруження Василя з Марусею

Запитання 5

До складу «Руської трійці» не входив

варіанти відповідей

І. Вагилевич                             

                          

  М. Костомаров

  Я. Головацький          

М. Шашкевич  

Запитання 6

Який вислів найкраще характеризує Г. Квітку-Основ′яненка?


варіанти відповідей

«основоположник української літератури»  

«основоположник художньої прози в новій українській літературі»

«видатний сміхотворець української літератури»              

«зачинатель нової української літератури»  

«видатний філософ»

Запитання 7

Для українського романтизму характерне все, окрім

варіанти відповідей

незадоволення реальним життям, зосередження уваги на розкритті внутрішнього світу людини

наслідування античного мистецтва, проникнення науки в закони світобудови

ідеалізація патріархальних відносин, людських почуттів, наявність релігійної свідомості

посилення уваги до проблеми літературної мови, національно-історичної тематики

піднесена, емоційна, насичена яскравими народнопоетичними засобами художньої виразності мова 

Запитання 8

 Жанр твору «Рибалка» за визначенням Петра Гулака-Артемовського

варіанти відповідей

малоросійська балада                                      

старосвітська балада

замальовка   

елегія

романс

Запитання 9

 Твору «Човен» Є. Гребінки не характерно

варіанти відповідей

ліризм                                             

автобіографічний характер 

романтизм 

 метаморфоза

алегоричність образів

Запитання 10

Який народний звичай НЕ описаний в повісті «Маруся»?

варіанти відповідей

сватання

весілля

хрестини

похорон

Запитання 11

Про кого з героїв «Марусі» сказано: «То був шутливий, жартівливий, на вигадки, на приклади – поперед усіх: тільки його й чутим, від нього весь регіт іде; тепер же тобі хоч би півслова промовив: голову посупив, руки поклав під стіл і ні до кого нічичирк…»


варіанти відповідей

про сотника Забрьоху  

про Наума  

про Василя 

про Дениса Деканенка

Запитання 12

Повість «Маруся» має яскраво виражений … характер:

варіанти відповідей

історичний 

публіцистичний 

дидактичний  

фольклорний 

сатиричний

Запитання 13

Про кого з героїв Г. Квітки-Основ′яненка сказано? «На вулицю і не кажи, щоб коли з подругами пішла. …Було, і других дівчат відводить, та аж плаче, та просить: «Будьте ласкаві, сестрички, голубочки, не ходіте на теє прокляте зборище!..»


варіанти відповідей

про Марусю   

про Настю

про Олену

про Одарку Макотрусівну

Запитання 14

Епіграфом до поезії «Рибалка» Петро Гулак-Артемовський дібрав слова з твору

варіанти відповідей

Д. Байрона                                                                        

В.Гюго 

 Г. Гейне

Й. Гете     

 О. Пушкіна

Запитання 15

Який художній прийом ужито в характеристиці Марусі: «…веселенька, як весіння зіронька»?

варіанти відповідей

антитеза

порівняння

метафора

гіпербола

Запитання 16

Приступаючи до написання повісті «Маруся», Г. Квітка-Основ′яненко ставив собі на мету:

варіанти відповідей

подати етнографічно-достовірні деталі опису побуту, звичаїв, обрядів

довести спроможність української мови виявити найтонші порухи душі 

змалювати трагедію нещасливого кохання Марусі та Василя

заперечити бурлескно-травестійну традицію

Запитання 17

Визначте тему твору «Маруся»:

варіанти відповідей

емансипація жінки  

кохання зі щасливим завершенням – весіллям героїв  

соціально нерівне кохання  

трагічне кохання 

розповідь про звичайну сільську дівчину, що знайшла своє щастя в самоосвіті та служінні громаді


Запитання 18

Укажіть жанр фольклору, який Г. Квітка-Основ′яненко використав під час змалювання обряду поховання Марусі:

варіанти відповідей

дума

балада

голосіння

історична пісня  

легенда

Запитання 19

В українському романтизмі виділяють такі школи:

варіанти відповідей

Київська школа романтиків;

Харківська школа романтиків;

Одеська школа романтиків;

Петербурзька школа романтиків;

Львівська школа романтиків;

Ніжинська школа романтиків.

Запитання 20

Хто сказав про Григорія Квітку-Основ′яненка такі слова?

...Тебе люди поважають, -

Добрий голос маєш,

Співай же, мій голубе...

Утни, батьку, щоб нехотя

На весь світ почули...


варіанти відповідей

Іван Котляревський  

Маркіян Шашкевич  

Євген Гребінка  

Тарас Шевченко

Микола Костомаров

Запитання 21

Визначте жанр твору «Маруся»:

варіанти відповідей

сатирична повість  

соціально-побутова повість  

сентиментально-реалістична повість

соціально-психологічна повість

Запитання 22

До позасюжетних елементів повісті "Маруся" належить уривок

варіанти відповідей

Аж ось за отцевські і материнські молитви дав їм Бог і дочечку. Та й раді ж були обоє, і Наум, і Настя...

Ось вийшов і Василь із садка. Він добре чув, що Маруся з Оленою змовились укупі йти на місто, так він і не пішов вже додому у город...

От і рідесенький туманець пав на річеньку, мов парубок приголубивсь до дівчиноньки й укупі з нею побігли ховатись меж крутими берегами.

Отим-то Настя, дивлячись на худобу, та й журилась: що кому то воно, каже, після нас достанеться?

Та й Марусі ж добре було! Як заговорив до неї Василь, так вона так злякалась, як тогді, як мати на неї розсердилась...

Запитання 23

Одну з ознак сентименталізму - перешкоду на шляху до щастя закоханих - передає уривок

варіанти відповідей

Як ти вернешся, Василечку, то, може, мене на сім кладовищі будеш так поминати.

Старший староста і каже: - Ми є люди німецькі, а йдемо із землі турецької. Ми собі ловці, удалії молодці. Раз дома, у нашій землі, випала пороша...

- Та хто його зна, чи спіткнулась, чи що, - каже Маруся, сама ж ні з місця, хоч так би і летіла до Василя, бо вже й забула, що, мабуть, він її не любить, що він вже посватаний на хазяйській дочці...

...А як прийде набор, то, певно, тобі лоб забриють, бо ти сирота, за тебе нікому заступитись... А що тоді буде з Марусею? Ні жінка, ні удова...

Схаменулась травонька, як скропила її небесна рісочка; піднялись стеблинки... Далі й хмарочки стали розходитись, порідшали й стали звертатись купками, мов клубочки.

Запитання 24

Події в повісті "Маруся" розвиваються в такій послідовності:

варіанти відповідей

смерть Марусі - прощання на кладовищі - відмова Наума Дртоа віддати Василеві дочку - Василь у монастирі

Василь у монастирі - відмова Наума Дрота віддати Василеві дочку - прощання на кладовищі - смерть Марусі

прощання на кладовищі - відмова Наума Дрота віддати Василеві дочку - смерть Марусі - Василь у монастирі

прощання на кладовищі - смерть Марусі - відмова Наума Дрота віддати Василеві дочку - Василь у монастирі

відмова Наума Дрота віддати Василеві дочку - прощання на кладовищі - смерть Марусі - Василь у монастирі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест