Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
16 запитань
Запитання 1

Які речовини реагують між собою у водному розчині

варіанти відповідей

Ba(OH)2 i FeCl3

Na2CO3 i K2SiO3

HNO3 i CuSO4

KCl i Al(NO3)3

Запитання 2

Укажіть формулу оксиду, який не реагує з водою

варіанти відповідей

N2O5

SO2

Al2O3

Na2O

Запитання 3

вибрати правильно зазначені властивості натрій гідроксиду

варіанти відповідей

реагує з кислотними оксидами

неелектроліт

має молекулярні кристалічні гратки

водний розчин змінює колір фенолфталеїну

Запитання 4

З якими речовинами реагує алюміній гідроксид

варіанти відповідей

H2SO4 i NaCl

H2SO4 i NaOH

Na2SO4 i HCl

Na2SO4 i KOH

Запитання 5

Визначте пару речовин, що відповідають речовинам Х та Y у схемі перетворень

X Y

Cr(OH)3 → CrCl3 → Cr(OH)3

варіанти відповідей

натрій хлорид і калій гідроксид

калій хлорид і калій гідроксид

калій хлорид і купрум (ІІ) гідроксид

хлоридна кислота і натрій гідроксид

Запитання 6

Визначте , до якого класу неорганічних сполук належить неорганічна речовина Х, що бере участь у реакції за схемою:

барій гідроксид + Х → барій карбонат + луг

варіанти відповідей

амфотерний гідроксид

кислота

основний оксид

сіль

Запитання 7

Визначте формулу речовини Х у схемі перетворень

CO → X → Na2CO3

варіанти відповідей

NaОН

СО2

СаСО3

Са(НСО3)2

Запитання 8

Визначте речовину, яка під час взаємодії з водою утворює луг

варіанти відповідей

вуглець

натрій

купрум (ІІ) оксид

фосфор

Запитання 9

Укажіть сіль, що утворюється внаслідок хімічної реакції сульфур (І⋁) оксиду з надлишком калій гідроксиду

варіанти відповідей

калій сульфід

калій сульфіт

калій гідрогенсульфіт

калій сульфат

Запитання 10

Визначте пари речовин, що відповідають сполукам Х1 та Х2 у схемі перетворень

2О +СО2

Са → Х1 Х2

варіанти відповідей

Са(ОН)2, СаСО3

СаО, Са(НСО3)2

Са(ОН)2, СаО

Са(ОН)2, СаС2

Запитання 11

Які властивості виявляє сульфатна кислота

варіанти відповідей

існує лише у водному розчині

реагує з цинк гідроксидом

утворює кислі й середні солі

є слабкою кислотою

Запитання 12

Нерозчинну основу добувають взаємодією

варіанти відповідей

металу з кислотою

оксиду металу з водою

солі з кислотою у водному розчині

солі з лугом у водному розчині

Запитання 13

Між якими речовинами потрібно провести реакцію, щоб добути карбон (І⋁) оксид

варіанти відповідей

CaSO4 i Na2CO3

Ca(NO3)2 i Na2CO3

Ca(HCO3)2 i Ca(OH)2

CaCO3 i HNO3

Запитання 14

Установіть послідовність добування ферум (ІІІ) оксиду із зазначених речовин

1)ферум (ІІ) хлорид

2)залізо

3)ферум (ІІІ) гідроксид

4)ферум (ІІ) гідроксид

варіанти відповідей

2 3 1 4

2 1 4 3

1 3 4 2

2 3 4 1

Запитання 15

На суміш порошків магній сульфату та магній карбонату масою 100 г, подіяли надлишком хлоридної кислоти. У результаті реакції виділився газ об'ємом 11,2 л (н.у.). Обчисліть масову частку (%) магній карбонату в суміші.

варіанти відповідей

60

24

42

58

Запитання 16

Під час розчинення в сульфатній кислоті двовалентного металу масою 1,6 г виділився водень об'ємом 0,896 л (н.у.). Обчисліть молярну масу металу.

варіанти відповідей

40

24

56

65

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест