Генетичний звязок між класами неорганічних сполук

Додано: 4 квітня
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
29 запитань
Запитання 1

Укажіть формулу ортофосфатної кислоти:

варіанти відповідей

HPO3

PH3

H3PO4

HF

Запитання 2

Укажіть ряд сполук, у якому є лише солі:

варіанти відповідей

HPO3, CaO, K2SO3

NaCl, MgS, Fe2(SO4)3

K3PO4, HCl, NaOH

HF, CaBr2, Li2S

Запитання 3

Укажіть формулу кислотного оксиду:

варіанти відповідей

K2O

CaO

CO2

Al2O3

Запитання 4

Укажіть схему, яка відповідає реакції заміщення:

варіанти відповідей

AB + CD = AD + CB

A = B + C

A + BC = AC + B

A + B = C

Запитання 5

Укажіть формулу лугу:

варіанти відповідей

Cu(OH)2

Al(OH)3

H2SO3

KOH

Запитання 6

Виберіть продукти реакції NaOH + SO2

варіанти відповідей

H2O

Na2O

Na2SO4

Na2SO3

Запитання 7

Укажіть класифікаційну приналежність сполуки HNO3 :

варіанти відповідей

оксигеновмісна кислота

основний оксид

кислотний оксид

амфотерний оксид

Запитання 8

Укажіть формулу манган(ІІ) сульфату:

варіанти відповідей

MnSO3

Mn2SO4

Mn2SO3

MnSO4

Запитання 9

Укажіть речовини, з якими може взаємодіяти CO2

(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

SO2

H2SO4

KOH

MgO

Запитання 10

Укажіть ряд сполук, у якому є лише основи:

варіанти відповідей

LiPO3, Ba(OH)2, K2SO3

NaOH, MgS, Fe2(SO4)3

KOH, Cu(OH)2, NaOH

HF, Ca(OH)2, Li2S

Запитання 11

Укажіть схему, яка відповідає реакції обміну:

варіанти відповідей

AB + CD = AD + CB

A = B + C

A + BC = AC + B

A + B = C

Запитання 12

Виберіть продукти реакції K2S + HCl →

варіанти відповідей

H2S

KH

KCl

H2

Запитання 13

З якими металами буде реагувати сіль NiSO4

варіанти відповідей

Pb

Hg

Мn 

Fe

Запитання 14

Ферум буде взаємодіяти з сіллю

варіанти відповідей

SnSO4 

Al2(SO4)3

MgSO4

ZnSO4

Запитання 15

Реакція взаємодії солей з металами належить до реакції 

варіанти відповідей

обміну

сполучення

заміщення

розкладу

Запитання 16

Ферум(ІІ) нітрат реагуватиме з основою

варіанти відповідей

Cu(OH)2

Сrl(OH)3

Mg(OH)2

Ва(OH)2

Запитання 17

З якими з речовин реагуватиме ферум(ІІ) хлорид

варіанти відповідей

мідь 

кальцій карбонат

натрій гідроксид 

аргентум(І) нітрат

Запитання 18

Позначте групу речовин, яка містить лише формули солей

варіанти відповідей

CaCO3, Ca(OH)2 , HCl

MgCl2, Na2CO3 , CuS

KCl, Cu(NО3)2, CO2

LiCl, Ba(OH)2, P2O3

Запитання 19

Укажіть назву сполуки за її формулою Fe(NO3)3

варіанти відповідей

ферум(ІІ) нітрат

ферум(ІІІ) нітрат 

ферум(ІІ) нітрит

ферум(ІІІ) нітрит

Запитання 20

Складіть формулу магній нітрату та вкажіть кількість атомів Оксигену в солі

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 21

Позначте суму коефіцієнтів реагентів у реакції

CrCl3 + LiOH → Cr(OH)3 + LiCl

варіанти відповідей

2

3

4

6

Запитання 22

Позначте рядок, в якому речовини взаємодіють між собою

варіанти відповідей

SiO2  і H2O

H2СO3  і KNO3 

BaCl2  і H2SO4

CO2 і Fe(OH)2

Запитання 23

які солі названі неправильно

варіанти відповідей

ZnS - цинк(ІІ) сульфід

Na2SO4 - натрій сульфат 

FeCl2 - ферум (ІІІ) хлорид

ВаSO3 - барій сульфат

Fe(NO3)3 - ферум (ІІІ) нітрат

Запитання 24

Вкажіть нерозчинну сполуку, яка утворюється в результаті взаємодії калій сульфату з барій гідроксидом

варіанти відповідей

барій сульфід

 барій сульфат

барій сульфіт

калій гідроксид

Запитання 25

Вкажіть формулу солі, при взаємодії якої з кислотою виділяється газ

варіанти відповідей

 Na2SO4

NaNO3

Na2S

Na2SiO3

Запитання 26

Допишіть рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів

Са(OH)2 + H3PO4 =

варіанти відповідей

7

11

12

14

Запитання 27

Визначити реакції, які відбудуться

варіанти відповідей

Pb(NO3)2 + KOH →

AlBr3 + NaOH →

NaCl + Ba(OH)2→

 K2SO4 + LiOH →

Запитання 28

Визначити реакції, які відбудуться

варіанти відповідей

K2CO3 + CaCl2 →

KCl + Na2SO4 →

ZnBr2 + Na3PO4 →

Ba(NO3)2 + AlCl3 →

Запитання 29

Визначте, яка з реакцій буде відбуватися. Вкажіть суму коефіцієнтів в цієї реакції

BaCl2 + Na3PO4 →

Al(NO3)3 + СuCl2 →

Na2SiO3 + К2CO3 →

варіанти відповідей

12

10

8

6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест