генетика 10 клас

Додано: 14 лютого
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 150 разів
24 запитання
Запитання 1

Явище спадковості і мінливості людини вивчається на таких рівнях організації:

варіанти відповідей

молекулярному;

клітинному;

популяційному;

біохронологічному;

біогеохімічному;

всі відповіді вірні.

Запитання 2

Вивчення спадкових хвороб, закономірностей їх успадкування, особливостей патогенезу, лікування та профілактики -це:

варіанти відповідей

предмет медичної генетики;

завдання медичної генетики;

вірна відповідь відсутня;

всі відповіді вірні.

Запитання 3

Хвороби, викликані одиничними генними мутаціями-це:

варіанти відповідей

моногенні хвороби;

хромосомні хвороби;

мультифакторіальні захворювання;

хвороби з нетрадиційним типом успадкування,;

всі відповіді вірні.

Запитання 4

Позначте кількість груп зчеплення генів у самки миші, якщо набір хромосом у соматичних клітинах становить 40:

варіанти відповідей

20

40

60

80

Запитання 5

Гомологічними називають хромосоми:

варіанти відповідей

з однаковим набором генів

різні за формою

однакові за формою

які мають різний набір генів

Запитання 6

Вкажіть,що таке гомозигота?

варіанти відповідей

статева клітина,у якій відсутня одна хромосома

особина, гомологічні хромосоми якої мають однакові алельні гени

особина,гомологічні хромосоми якої мають різні алельні гени

особина,яка зазнала впливу мутацій

Запитання 7

Сукупність спадкової інформації у клітинах організму певного виду це:

варіанти відповідей

геном

фенотип

генофонд

Запитання 8

Один із можливих станів гена

варіанти відповідей

алель

ген

екзон

інтрон

Запитання 9

Схрещування організмів та оцінювання прояву ознак у гібридів.

варіанти відповідей

Спадковість 

Гібридологічний метод 

Мінливість

Алелі

Запитання 10

Ділянка гена, яка позначає місце , де починається синтез РНК

варіанти відповідей

Оперон

Термінатор

Промотор

 Інтрон

Запитання 11

Укажіть, який генетичний метод неможливо застосувати під час вивчення генетики людини:

варіанти відповідей

гібридологічний

геніалогічний

цитогенетичний

близнюковий

Запитання 12

Ген – ділянка ДНК, що несе інформацію про...

варіанти відповідей

первинну структуру білка

структуру вуглеводу або ліпіду

структуру ДНК

структуру РНК

Запитання 13

Які існують типи генів?

варіанти відповідей

регуляторні

захисні

структурні

сигнальні

Запитання 14

Юнакові 17 років, лікарем-генетиком виставлений діагноз: синдром Клайнфельтера. Який метод медичної генетики дасть можливість підтвердити цей діагноз?


варіанти відповідей

Цитогенетичний.

Біохімічний.

Генеалогічний аналіз.

Популяційно-статиститчний.

Запитання 15

У пологовій залі народилася дитина з вузькими очними щілинами, косим розрізом очей, епікантом, вкороченими кінцівками, скошеною потилицею, вродженою вадою серця. Був виставлений попередній діагноз : синдром Дауна. Який метод генетики може підтвердити цю патологію?


варіанти відповідей

Цитогенетичний.

Біохімічний.

Близнюковий.

Популяційно-статистичний.

Запитання 16

Ідіограма – це:

варіанти відповідей

Каріотип людини

Схематично зображений каріотип людини

Набір хромосом людини

Хромосомна карта

Запитання 17

Сплайсинг-це...?

варіанти відповідей

процес синтезу білків з амінокислот, що каталізується рибосомою на матриці матричної РНК

процес вирізання інтронів, що відбувається в ядрі за участі малих ядерних РНК

процес самовідтворення нуклеїнових кислот, генів та хромосом.

процес, що відбувається при злитті двох вегетативних клітин.

Запитання 18

ДНК-спіраль подвоюється за принципом

варіанти відповідей

сплайсінгу

комплементарності

Запитання 19

Позначте правильну послідовність функціонування еукаріотичного гена

варіанти відповідей

синтез білка-транскрипція-сплайсинг

транскрипція- синтез білка- сплайсінг

транскрипція-сплайсинг-синтез білка

Запитання 20

Ділянка ДНК, що кодує РНК, з нею і білок 

варіанти відповідей

каріотип

генотип

геном

ген

Запитання 21

За припинення транскрипції відповідає така ділянка гена

варіанти відповідей

старт-кодон

стоп-кодон

термінатор

промотор

Запитання 22

Який метод генетики зображиний на даному малюнку?

варіанти відповідей

Біохімічний

Генна інженерія

Гібридологічний

Запитання 23

Генеалогічний метод 

варіанти відповідей
Запитання 24

Процес «читання», визначення нуклеотидної послідовності певних генів. Воно дає можливість виявляти різні варіанти генів, у тому числі пов’язані з хворобами

варіанти відповідей

 Секвенування

Полімеразна ланцюгова реакція

тваринні моделі 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест