генетика

Додано: 2 лютого
Предмет: Біологія, 10 клас
Копія з тесту: генетика
60 запитань
Запитання 1

ГЕНЕТИКА - це

варіанти відповідей

наука про закономірності спадковості та мінливості організмів

 схрещування організмів та оцінювання прояву ознак у гібридів

 здатність живих організмів передавати генетичну інформацію про свої ознаки й особливості індивідуального розвитку нащадкам

 здатність живих організмів набувати нових ознак і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку

Запитання 2

Завдання сучасної генетики пов’язані з її основними розділами: 

варіанти відповідей

вивчення генетичних основ селекції для виведення нових порід тварин, сортів рослин та штамів мікроорганізмів 

вивчення спадкових захворювань людини і тварин для їхньої профілактики і лікування 

вивчення впливу радіації на спадковість і мінливість організмів для запобігання шкідливим мутаціям

вивчення генетичної структури і динаміки популяцій для з’ясування закономірностей еволюції організмів

вивчення молекулярних основ спадковості для розвитку генетичної інженерії 

вивчення особливостей спадковості та мінливості у популяціях людей 

Всі відповіді правильні

Правильних відповідей немає

Запитання 3

Схрещування організмів та оцінювання прояву ознак у гібридів.

варіанти відповідей

Спадковість 

Мінливість

Гібридологічний метод 

Алелі

Запитання 4

Позначте, що є одиницею спадкової інформації:

варіанти відповідей

ген

ДНК

нуклеотид

хромосома

Запитання 5

Ділянка гомологічних хромосом, яка є місцем розташування алельних генів,- це:

варіанти відповідей

центромер

хроматида

хромонема

локус

Запитання 6

Термін "генетика" запропонував

варіанти відповідей

К.Коренс

Г.Мендель

Є.Чермак

В. Бетсон

Т.Морган

Запитання 7

Ділянка гена, яка позначає місце , де починається синтез РНК

варіанти відповідей

Оперон

Промотор

Термінатор

Інтрон

Запитання 8

Ферменти, які здатні змінювати просторову будову ДНК

варіанти відповідей

Топоізомерази

Гелікази

Полімерази

ДНК-маркери

Запитання 9

Метод генетики, основоположником якого був Г.Мендель

варіанти відповідей

Біохімічний

Генеалогічний

Гібридологічний

Цитигенетичний

Запитання 10

Укажіть, який генетичний метод неможливо застосувати під час вивчення генетики людини:

варіанти відповідей

 гібридологічний

цитогенетичний

складання родоводу

 молекулярно-генетичний

Запитання 11

Стан, за якого алельні гени однакові (АА або аа), називають...

варіанти відповідей

гетерозиготним

гомозиготним

гемізиготним

гомогаметним 

Запитання 12

Як називають сукупність всіх ознак і властивостей організму?

варіанти відповідей

генотип

геном

фенотип

генофонд

Запитання 13

Методами генетичних досліджень є:

варіанти відповідей

цитогенетичний

генеалогічний

моногібридний

дигібридний

описовий

близнюковий

Запитання 14

Гени, що відповідають за одну ознаку, називаються:

варіанти відповідей

алельними

неалельними

домінантними

рецесивними

Запитання 15

Самоподвоєння молекули ДНК

варіанти відповідей

регенерація

реплікація


трансформація


трансдукція

Запитання 16

Гени, що відповідають за одну ознаку, називаються:

варіанти відповідей

алельними

неалельними

домінантними

рецесивними

Запитання 17

Ген – ділянка ДНК, що несе інформацію про...

варіанти відповідей

первинну структуру білка

структуру РНК

структуру вуглеводу

структуру ліпіду 

структуру ДНК

Запитання 18

При моногібридному схрещуванні враховується альтернативних ознак:

варіанти відповідей

одна

дві

три

чотири

Запитання 19

Потомство від самозапліднення або близькоспорідненого схрещування, що має високий рівень гомозиготності (АА або аа), називається...

варіанти відповідей

чистою лінією

силою зчеплення

групою зчеплення

штамом

Запитання 20

 Одна особина, що має генотип АаВЬ, може утворювати число гамет ...


варіанти відповідей

2

4

3

6

Запитання 21

Як називається метод фарбування і розглядання хромосом під мікроскопом?                                                          

варіанти відповідей

  близнюковий;

генеалогічний;

біохімічний;

цитогенетичний.

Запитання 22

Ділянка гена, яка позначає місце, де починається синтез РНК, - це:

варіанти відповідей

інтрон

екзон

термінатор


промотор

Запитання 23

Які існують типи генів?

варіанти відповідей

регуляторніструктурні

захисні


сигнальні

Запитання 24

Геном – це

варіанти відповідей

кількість хромосом

 кількість генів диплоїдного набору

 кількість генів гаплоїдного набору

кількість ДНК у хромосомі 

Запитання 25

 Юнакові 17 років, лікарем-генетиком виставлений діагноз: синдром Клайнфельтера. Який метод медичної генетики дасть можливість підтвердити цей діагноз?


варіанти відповідей

Цитогенетичний.

Популяційно-статиститчний.

Біохімічний.

Генеалогічний аналіз.

Запитання 26

У пологовій залі народилася дитина з вузькими очними щілинами, косим розрізом очей, епікантом, вкороченими кінцівками, скошеною потилицею, вродженою вадою серця. Був виставлений попередній діагноз : синдром Дауна. Який метод генетики може підтвердити цю патологію?


варіанти відповідей

Цитогенетичний.

Біохімічний.

Популяційно-статистичний.

Близнюковий.

Запитання 27

Для уточнення діагнозу фенілкетонурії використовують точні хроматографічні методи визначення ферментів, амінокислот. Як називається цей метод генетики?


варіанти відповідей

Цитогенетичний.

Біохімічний.

Популяційно-статистичний

Гібридизація соматичних кліт

Запитання 28

 У 3-х річного хлопчика діагностований синдром Тея-Сакса ( порушення ліпідного обміну, що супроводжується збільшенням концентрації ліпідів у сироватці крові й відкладанням цих речовин у нервових клітинах ). За допомогою якого методу медичної генетики підтверджено даний діагноз?


варіанти відповідей

 Генеалогічного.

Біохімічного.

Гібридологічного.

Цитогенетичного.

Запитання 29

Методами медичної генетики є, за винятком:


варіанти відповідей

Цитогенетичний.

Ендокринологічний.

Близнюковий.

Популяційно-статистичний.

Біохімічний.

Запитання 30

Пробанд це:


варіанти відповідей

Хвора дитина, батьки якої звернулися до лікаря.

Дитина, що вперше потрапила під нагляд лікаря-генетика .

Здорова дитина, батьки якої звернулися в медико-генетичну консультацію.

Індивід, з якого починається збір родоводу

Запитання 31

 Сибси це:


варіанти відповідей

Уся родина пробанда.

Діти однієї батьківської пари.

Родина пробанда, яких особисто обстежував лікар-генетик

Родина матері.

Запитання 32

Відмінності дизиготних близнят пов’язані з :


варіанти відповідей

Різним генотипом.

Впливом середовища.

Різним каріотипом

Різним генотипом та впливом середовища.

Запитання 33

Укажіть закономірність, відому як другій закон Менделя:

варіанти відповідей

розщеплення ознак у співвідношенні 3: 1

різноманітність гібридів першого покоління;

одноманітність гібридів 1-го покоління;

розщеплення ознак у співвідношення 9:3:3:1.

Запитання 34

Гамети містять:

варіанти відповідей

по одній хромосомі з кожної пари гомологічних хромосом;

половину пар гомологічних хромосом.

парний набір хромосом

тільки статеві хромосоми

Запитання 35

Укажіть закономірність, відому як третій закон Менделя:

варіанти відповідей

розщеплення ознак у співвідношенні 3: 1

різноманітність гібридів першого покоління;

одноманітність гібридів 1-го покоління;

розщеплення ознак у співвідношення 9:3:3:1.

Запитання 36

Сплайсинг-це...?

варіанти відповідей

процес синтезу білків з амінокислот, що каталізується рибосомою на матриці матричної РНК

процес самовідтворення нуклеїнових кислот, генів та хромосом.

процес вирізання інтронів, що відбувається в ядрі за участі малих ядерних РНК

процес, що відбувається при злитті двох вегетативних клітин.

Запитання 37

Що таке аутосоми?

варіанти відповідей

сукупність ознак хромосомного набору

зигота з одним алельним геном

статеві хромосоми

однакові хромосоми в особин різної статі

Запитання 38

Як називається триплет нуклеотидів у іРНК, що не кодує жодної амінокислоти і завершує синтез білка

варіанти відповідей

код

антикодон

стоп-кодон

кодон

Запитання 39

Принципу комплементарності відповідає така пара нуклеотидів:

варіанти відповідей

Гуанін та Аденін;

Аденін та Урацил;

Урацил та Цитозин

Тимін та Урацил

Запитання 40

Співвілношення фенотипів у разі схрещування Аа і Аа

варіанти відповідей

1:1

3:1

1:2:1

1:1:1:1

Запитання 41

Праворукість у людини домінує над ліворукістю. Яка вірогідність народження лівшей у родині де чоловік гетерозиготний, а жінка лівша

варіанти відповідей

25%

50%

75%

100%

Запитання 42

Сукупність генів досліджуваного організму, називається ...

варіанти відповідей

генетика

генотип

фенотип

спадковість

мінливість

Запитання 43

Усі особини, отримані  після схрещування (гібриди)  в першому поколінні, мають  однаковий генотип та однаковий фенотип. 

Це трактування ...

варіанти відповідей

Першого закону Менделя

Другого закону Менделя

Третього закону Менделя

Запитання 44

При схрещуванні гетерозиготних організмів (отриманих при  схрещуванні гомозигот) у нащадків спостерігається  розщеплення за фенотипом у співвідношенні 3 : 1

Це трактування ...

варіанти відповідей

Першого закону Менделя

Другого закону Менделя

Третього закону Менделя

Запитання 45

Алель, що позначена абревіатурою АА, називається ....

варіанти відповідей

гомозигота

гетерозигота

Запитання 46

У людини ген довгих вій домінує над геном коротких вій. Жінка з довгими віями,у батька якої вії були короткими, взяла шлюб з Олександром-чоловіком з короткими віями.Який генотип батьків?

варіанти відповідей

мати Аа, батько аа;

мати АА, батько Аа;

мати АА, батько аа.

Запитання 47

Укажіть гомозиготну особину за рецесивними алелями:

варіанти відповідей

ААВВ

АаВb

ааbb

Ааbb

Запитання 48

У помідорів ген, який зумовлює нормальну висоту стебла, домінує над геном карликовості. Зазначте, яке співвідношення генотипів буде в поколінні від схрещування гетерозиготної рослини з карликовою:

варіанти відповідей

1АА : 1аа

1АА : 2Аа : 1аа

3Аа : 1аа

1Аа : 1аа

Запитання 49

Укажіть особину, гетерозиготну за двома алелями генів:  

варіанти відповідей

ААВВ

ААbb

АaBb

aabb

Запитання 50

Позначте генотип дигетерозиготного організму:

варіанти відповідей

AAbb

AABB

aabb

AaBb

Запитання 51

Укажіть генотип гомозиготного організму:

варіанти відповідей

AaBb

Aa

MmnnCC

CCBB

Запитання 52

Який результат відповідає ІІІ закону Менделя (за фенотипом, повне домінування)?    

варіанти відповідей

100%

3:1

9:3:3:1

1:2:1

Запитання 53

Яка умова відповідає ІІІ закону Менделя?      

варіанти відповідей

Р: ♀ АаВb х ♂ АаВb

Р : ♀ АА х ♂ аа

Р : ♀ Аа х ♂ Аа

Р : ♀ ААВВ х ♂ ааbb  

Запитання 54

 У мишей сіре забарвлення шерсті домінує над білим. Якого розчеплення за цією ознакою можна очікувати в потомстві, якщо гомозиготних сірих мишей схрестили з білими?

варіанти відповідей

всі сірі           

всі білі         

50% – білих, 50% - сірих     

75% – білих, 25% - сірих

Запитання 55

За яких генотипів батьків спостерігатиметься одноманітність гібридів першого покоління – І закон Менделя при дигібридному схрещуванні?        


варіанти відповідей

АаВb х АаВb

АаВВ х АаВВ

ААВВ х ааbb

аabb х Ааbb

АаВb х ааbb

Запитання 56

У мишей сіре забарвлення шерсті (А) домінує над білим (а). Яке потомство можна очікувати, якщо гомози­готних сірих мишей схрестити з білими (Р : ♀ АА х ♂ аа)?     

варіанти відповідей

100% сіре

100% біле

3 сірих:1 біле

1 сіре:1 біле 

Запитання 57

У мишей сіре забарвлення шерсті (А) домінує над білим (а). Яке потомство можна очікувати, якщо схрестити двох гетерозиготних сірих мишей (Р : ♀ Аа х ♂ Аа)?

варіанти відповідей

100% сіре

100% біле

3 сірих:1 біле

1 сіре:1 біле 

Запитання 58

Схрещування організму з невідомим генотипом А_ та гомозиготи за рецесивним геном аа називають…

варіанти відповідей

моногібридним

дигібридним

полігібридним

аналізуючим

Запитання 59

Праворукість у людини домінує над ліворукістю. Яка вірогідність народження лівшей у родині де чоловік гетерозиготний, а жінка лівша

варіанти відповідей

25%

50%

75%

100%

Запитання 60

Забарвлення в норок визначається одним геном з повним домінуванням. Схрещування коричневої норки з сірою дало лише коричневих потомків. У другому поколінні отримали коричневих та сірих норок. З якою ймовірністю серед них слід очікувати появу гетерозиготних?

варіанти відповідей

100%

75%

50%

25%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест