Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Генетика

Додано: 26 березня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 97 разів
9 запитань
Запитання 1

Що таке ген?

варіанти відповідей

Ділянка молекули ДНК

Мутон.

Молекула ДНК.

Локус хромосоми

Запитання 2

Які гени називають домінантними?

варіанти відповідей

Проявляють свою дію у гетерозиготному стані.

Не проявляються у гетерозиготному стані.

Не підлягають дії мутагенів.

Запитання 3

Які гени називають рецесивними?


варіанти відповідей

Які не підлягають дії мутагенів.

Які проявляють свою дію у гомозиготному стані.

Які проявляють свою дію у гетерозиготному стані.

Запитання 4

Молекула ДНК побудована з:варіанти відповідей

Амінокислот.

Нуклеотидів.

Нуклеосом.

Запитання 5

 Який з нуклеотидів ніколи не трапляється у складі молекули РНК?варіанти відповідей

Гуаніловий.

Тимідиловий.

Уридиловий.

Цитидиловий.

Запитання 6

Триплет кодує:варіанти відповідей

Послідовність нуклеотидів у молекулі нуклеїнової кислоти.

Будову молекули РНК.

Певну амінокислоту у білковій молекулі.

Будову молекули ДНК

Запитання 7

Яка формула розщеплення за фенотипом при дигібридному схрещуванні?

варіанти відповідей

9 : 3 : 3 : 1

1 : 1

3 : 1

1 : 2 : 1

Запитання 8

 Яку назву має другий закон Г. Менделя?

варіанти відповідей

Закон розщеплення.

Закон чистоти гамет.

Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.

Закон незалежного комбінування

 

Запитання 9

Для якої спадкової хвороби характерний каріотип 47 (21+ )?


 варіанти відповідей

Синдрому Шерешевського-Тернера.

Синдрому Клайнфельтера.

Синдрому Едвардса.

Хвороби Дауна.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест