Генетика. Моногібридне схрещування.

Додано: 1 грудня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 160 разів
15 запитань
Запитання 1

Наука про закономірності спадковості і мінливості організмів

варіанти відповідей

гістологія

генетика

цитологія

анатомія

Запитання 2

Генотип - це...

варіанти відповідей

сукупність всіх ознак і властивостей організму

сукупність генів диплоїдного набору хромосом

властивість генів передавати ознаки нащадкам

властивість організму набувати нових ознак в онтогенезі

Запитання 3

Одиницею спадковості є:

варіанти відповідей

гамета

зигота

хромосома

ген

Запитання 4

Ознаки гібридів, які фенотипово проявляються в першому поколінні:

варіанти відповідей

алельні

альтернативні

домінантні

рецесивні

Запитання 5

Ознаки гібридів, які фенотипово не проявляються в першому поколінні:

варіанти відповідей

алельні

альтернативні

рецесивні

домінантні

Запитання 6

При моногібридному схрещуванні враховується альтернативних ознак:

варіанти відповідей

одна

дві

три

чотири

Запитання 7

Зигота, з якої розвиваються гібриди першого покоління за I законом Г.Менделя, називається:

варіанти відповідей

гомозиготою

гетерозиготою

дигетерозиготою

тригетерозиготою

Запитання 8

Гени, що відповідають за одну ознаку, називаються:

варіанти відповідей

алельними

неалельними

домінантними

рецесивними

Запитання 9

Здатність організму набувати нових ознак у процесі онтогенезу називається:

варіанти відповідей

спадковістю

нормою реакції

мінливістю

проміжним успадкуванням

Запитання 10

Методами генетичних досліджень є:

варіанти відповідей

цитогенетичний

генеалогічний

моногібридний

дигібридний

описовий

близнюковий

Запитання 11

Методами генетичних досліджень у людини є:

варіанти відповідей

гібридологічний

генеалогічний

біохімічний

описовий

цитогенетичний

всі наведені варіанти

Запитання 12

Яке розщеплення ознак за фенотипом буде відповідати схемі схрещування

Aa × aa

варіанти відповідей

1 : 2 : 1

9 : 3 : 3 : 1

3 : 1

1 : 1

Запитання 13

Генотипи особин AA, aa, Aa, Dd, Cc. Які з них гомозиготні?

варіанти відповідей

AA

aa

Aa

Dd

Cc

Запитання 14

Наявність пігменту у волоссі людини домінує над альбінізмом. Чоловік і жінка гетерозиготні за пігментацією волосся. Яка ймовірність народження у цій сім'ї дитини-альбіноса?

варіанти відповідей

0%

25%

50%

75%

Запитання 15

У морської свинки кудлата шерсть домінує над гладенькою. При схрещуванні кудлатих самців і самок отримано 29 гладеньких і 90 кудлатих особин. Визначте генотипи батьків.

варіанти відповідей

Аа × аа

АА × аа

АА × Аа

Аа × Аа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест