26 жовтня о 18:00Вебінар: Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ

Генетика та молекулярна біологія 2

Додано: 18 жовтня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 8 разів
16 запитань
Запитання 1

Ген – ділянка ДНК, що несе інформацію про...

варіанти відповідей

первинну структуру білка

структуру РНК

структуру вуглеводу

структуру ліпіду

Запитання 2

Стан, за якого алельні гени однакові (АА або аа), називають...

варіанти відповідей

гетерозиготним

гомозиготним

гемізиготним

гомогаметним

Запитання 3

Ген, що проявляється в гетерозиготному стані (Аа), називають...

варіанти відповідей

домінантним

рецесивним

зчепленим

алельним

Запитання 4

Стан, за якого алельні гени різні (Аа), називають...

варіанти відповідей

гетерозиготним

гомозиготним

гемізиготним

гомогаметним

Запитання 5

Ген, що проявляється лише в гомозиготному стані, називають...

варіанти відповідей

домінантним

рецесивним

зчепленим

алельним

Запитання 6

Як називають сукупність усіх генів клітини?

 

варіанти відповідей

генотип

геном

фенотип

генофонд

Запитання 7

Як називають сукупність всіх ознак і властивостей організму?


варіанти відповідей

генотип

геном

фенотип

генофонд

Запитання 8

Яким буде потомство від схрещування гомозиготних батьків (чисті лінії), якщо домінантний ген визначає жовтий колір гороху, а рецесивний ген - зелений колір?

Р: АА × аа

варіанти відповідей

Аа жовте 100%

АА жовте 50% : аа зелене 50%

аа зелене 100%

АА жовте 100%

Запитання 9

Яким буде потомство від схрещування гетерозиготних гібридів F1 , якщо домінантний ген визначає жовтий колір гороху, а рецесивний ген - зелений колір?

Р: Аа × Аа

варіанти відповідей

100% жовте

3 жовте : 1 зелене

1 жовте: 1 зелене

100% зелене

Запитання 10

Якщо припустити, що фрагмент певного гена має послідовність нуклеотидів АГГ ЦТА ТГЦ ААЦ ТТА, то фрагмент молекули і-РНК, яки синтезується на цій ділянці гена, буде мати вигляд:

варіанти відповідей

1. ТЦЦ ГАТ АЦГ ТТГ ААТ

2. УЦЦ ГАУ АЦГ ААГ УУТ

3. УЦЦ ГАУ АЦГ УУГ ААУ

4. ТУУ ГАТ АУГ ТТГ ААТ

Запитання 11

У клітині є кілька видів РНК, які відповідають за синтез білка. В якій із груп ці РНК розташовані в такій послідовності, в якій вони включаються в роботу при синтезі білка:

варіанти відповідей

1. т-РНК, р-РНК, і-РНК.

2. р-РНК, т-РНК, і-РНК.

3. і-РНК, р-РНК, т-РНК.

4. р-РНК, і-РНК, т-РНК.

Запитання 12

9. Власне кодуючи ділянки гена, що несуть смислові послідовності ДНК, називають:

варіанти відповідей

Екзони;

Інтрони;

Термінатори;

Промотори.

Запитання 13

10. Процес, під час якого молекули ДНК подвоюються, називається:

варіанти відповідей

Реплікація;

Репарація;

Регенерація;

Трансляція.

Запитання 14

11.Обрати місце де відбувається транскрипція ДНК?

варіанти відповідей

Ядро;

Рибосома;

Лізосома;

Цитоплазма.

Запитання 15

12. Де не міститься ДНК?

варіанти відповідей

Ядро;

Мітохондрія;

Хлоропласт;

Рибосома.

Запитання 16

Сплайсинг-це...?

варіанти відповідей

процес синтезу білків з амінокислот, що каталізується рибосомою на матриці матричної РНК

процес самовідтворення нуклеїнових кислот, генів та хромосом.

процес вирізання інтронів, що відбувається в ядрі за участі малих ядерних РНК

процес, що відбувається при злитті двох вегетативних клітин.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест