ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР

Додано: 11 лютого 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 977 разів
9 запитань
Запитання 1

Світосистема – це:

варіанти відповідей

Формування глобальної геопросторової єдності. 

Формування поняття системи, як ціле. 

Формування поняття про об'єднану інтернет-мережу світу. 

Запитання 2

Світосистема - це результат і процес формування глобальної геопросторової єдності в системі: 

варіанти відповідей

суспільство-людина

суспільство-природа

людина-природа

Запитання 3

Скільки підсистем розрізняють у світосистемі?

варіанти відповідей

7

3

5

Запитання 4

Яка підсистема НЕ входить до складу світосистеми?

варіанти відповідей

політична

географічна

економічно-господарська

Запитання 5

Підсистема формується у результаті:

варіанти відповідей

передачі досвіду новим поколінням та у процесі обміну культурними цінностями. 

прийняття рішення Верховною Радою та досягнення домовленостей. 

зміни природних чинників та умов існування у межах цієї макросистеми. 

Запитання 6

Підсистема, що включає державні і наддержавні установи, які перебувають у різноманітних взаємовідносинах, це:

варіанти відповідей

соціально-культурна

економічно-господарська

політична

Запитання 7

Поняття "географічний простір" включає такі сфери:

варіанти відповідей

Літосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера.

Всі сфери географічної оболонки та соціосфера.

Біосфера, соціосфера.

Запитання 8

Скільки сфер географічної оболонки охоплює географічний простір?

варіанти відповідей

4

5

6

Запитання 9

Що є наслідками  глобалізації?

варіанти відповідей

Збільшення потоків людей, капіталів, товарів і послуг у світосистемі.

Зменшення потоків людей, капіталів, товарів і послуг у світосистемі.

Спрямованість на стрімке звільнення людей із своїх посад.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест