5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Географія 11 клас "Українська держава та територія держави Україна. Населення України"

Додано: 21 квітня
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 1262 рази
24 запитання
Запитання 1

Територія України складає:

(оберіть 2 правильні відповіді)

  

варіанти відповідей

607,7 тис.км²

5,7% території Європи

 603,7 тис.км²

5,57% території Європи

Запитання 2

Політико-географічне положення України НЕ визначається її...

варіанти відповідей

просторовим положенням

 економічними інтересами

 мовною специфікою

відносинами з іншими державами

Запитання 3

Скільки кілометрів припадає на суходільні кордони України?

варіанти відповідей

6 993 км

6 638 км

5 993

5 638 км

Запитання 4

З якою країною Україна має кордон як морський, так і сухопутний?

варіанти відповідей

 Болгарія

 Румунія

 Молдова

 Польша

Запитання 5

Вкажіть країни, з якими межує Україна.   

варіанти відповідей

 Хорватія

Румунія

Польща

Білорусь

 Чехія

Росія

Запитання 6

Назвіть острів, за який певний час існували спірні територіальні питання України з Румунією?

варіанти відповідей

Зміїний

Кримський

Бірючий

Джарилгач

Запитання 7

Який тип населення характерний для України?

варіанти відповідей

Перший

Другий

Третій

Четвертий

Запитання 8

Знайдіть пару, яка правильно відображає співвідношення народжуваності та смертності в Україні:

варіанти відповідей

7-8 ⁰/₀₀ / 14-15 ⁰/₀₀

10-11 ⁰/₀₀ / 14-15 ⁰/₀₀

3-5⁰/₀₀ / 7-8⁰/₀₀

 10 - 11 ⁰/₀₀ / 15-17 ⁰/₀₀

Запитання 9

Для якої з областей характерний найбільший від'ємний приріст населення?

варіанти відповідей

 Запорізька

Закарпатська

Київська

Чернігівська

Запитання 10

Оберіть місто, яке має найвищі показники додатного природного приросту в Україні:

варіанти відповідей

Полтава

Суми

Чернігів

Київ

Запитання 11

Серед наведених вікових структур вкажіть ту, яка характеризує Україну:

варіанти відповідей

16 % - 60% - 24 %

15% - 62% - 23%

15,4 % - 62 ,1 % - 22,5%

15% - 60% - 25%

Запитання 12

Виберіть правильне серед наведених співвідношення кількості жінок / чоловіків в Україні:

варіанти відповідей

100 /75

100 / 86

100 / 91

Запитання 13

Яка тенденція характеризує сучасні внутрішні міграційні процеси в Україні?

варіанти відповідей

відтік з великих міст до середніх та малих переважає над переселенням з сільської місцевості до міст

найбільше мігрантів вибуває з малих міст і прибуває до великих

збільшився відтік з великих міст до сільської місцевості

посилився відтік з сільської місцевості до невеликих міст

Запитання 14

Що є характерним для джентрифікації?

варіанти відповідей

розвиток мережі Інтернет у регіонах

прискорення темпів урбанізації

переселення частки населення з міст у передмістя

реконструкція та оновлення місцевою владою застарілих частин міста

Запитання 15

Яка тенденція характеризує сучасні внутрішні міграційні процеси в Україні?

варіанти відповідей

відтік з великих міст до середніх та малих переважає над переселенням з сільської місцевості до міст

найбільше мігрантів вибуває з малих міст і прибуває до великих

збільшився відтік з великих міст до сільської місцевості

посилився відтік з сільської місцевості до невеликих міст

Запитання 16

Якщо людина покидає свою країну, виїжджає на постійне проживання в іншу країну, це:

варіанти відповідей

 Імміграція

 Еміграція

Запитання 17

Як називається процес швидкого зростання міського населення, поширення міського способу життя та підвищення ролі міст у розвитку суспільства?

варіанти відповідей

 Урбанізація

Рурурбанізація

Субурбанізація

Джентрифікація

Запитання 18

Показники природного приросту населення вимірюються в...

варіанти відповідей

проміле

відсотках

 особах

Запитання 19

Природний приріст населення визначають як....  

варіанти відповідей

 різницю між кількістю іммігрантів та емігрантів

суму показників кількісті іммігрантів та емігрантів

різницю між кількістю народжених і померлих

суму показників кількості народжених і померлих

Запитання 20

Який режим відтворення населення спостерігається в Україні?

варіанти відповідей

простий

 розширений

 звужений

Запитання 21

Як називаються заходи, спрямовані на стимулювання народжуваності в країні?

варіанти відповідей

Депопуляція

Джентрифікація

Демографічна політика

Демаркація

Запитання 22

Процес зростання і розвитку приміської зони великих міст - це:

варіанти відповідей

Урбанізація

Джентрифікація

Субурбанізація

Агломерація

Запитання 23

Як називається стрімке зростання кількості населення?

варіанти відповідей

міграція

 "демографічний вибух"

 механічний рух населення

демографічне "старіння" населення

Запитання 24

Як називається зростання частки людей літнього віку?

варіанти відповідей

популяція

депопуляція

старіння населення

 демографічний вибух

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест