Контрольна робота за ІІІ чверть

Додано: 28 лютого
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 113 разів
12 запитань
Запитання 1

Запишіть формули паралельного перенесення, при якому точка А переходить у точку А’, якщо А(4; 8), А'(–6; 3)

варіанти відповідей

x' = x – 6; y' = y + 3

x' = x + 10; y' = y + 5

 x' = x – 5; y' = y – 10

x' = x – 10; y' = y – 5

Запитання 2

Виконайте додавання a̅ + b̅, якщо a̅ (−2; 5), b̅ (4; 1)

варіанти відповідей

(-6;4)

(2;6)

(-2;6)

(2;4)

Запитання 3

Чи симетричні точки А(–2; 1) та В(2; 1) відносно осі ординат?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

Знайдіть координати точки, яка буде центром симетрії для точок А(0; 6) та В(–1; 6).

варіанти відповідей

(–0,5; 12)

 (–0,5; 6)

(–1; 6)

(0,5; –6)

Запитання 5

Знайдіть скалярний добуток векторів m̅ (2; −4) і n̅ (−1; −2)

варіанти відповідей

6

-6

8

-8

Запитання 6

Знайдіть різницю c̅ − p̅ , якщо c̅ (5; −1), p̅ (2; 3)

варіанти відповідей

(3; 4)

(3; -4)

(-3;- 4)

(7; 4)

Запитання 7

В яку точку переходить точка А(–2; 0) при повороті відносно початку координат на 180° за годинниковою стрілкою?

варіанти відповідей

А'(0; 2)

А'(2; 2)

А'(–2; –2)

А'(2; 0)

А'(0; –2)

Запитання 8

Знайдіть довжину вектора A̅B̅, якщо A(−2; −6), B(6; 0)

варіанти відповідей

12

10

8

6

Запитання 9

Чи буде переміщенням перетворення трикутника АВС в трикутник EDF?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 10

Паралельне перенесення задано формулами: x’ = x – 1; y’ = y + 2. У яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(4; –2)?

варіанти відповідей

А'(6; –3)

А'(3; 0)

А'(–4; 0)

А'(5; 4)

Запитання 11

Дано вектори с̅ (-1;2) та d̅(0;-1). Знайдіть координати вектора 7с̅+2d̅

варіанти відповідей

(-12;6)

(7;-12)

(12;-6)

(-7;12)

Запитання 12

Вектори а(1;-1) і в(-2; m) колінеарні. Визначте, чому дорівнює m

варіанти відповідей

1

3

2

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест