Геометричні перетворення: симетрія, поворот

Додано: 23 березня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 6 разів
11 запитань
Запитання 1

Яка фігура має центр симетрії  і вісь симетрії?

варіанти відповідей

паралелограм

рівнобічна трапеція

пряма   

 рівносторонній трикутник

Запитання 2

Яка фігура симетрична сама собі?


варіанти відповідей

пряма

коло

площина

точка

Запитання 3

Назвати властивості руху.

варіанти відповідей

машина переходить у більшу машину  

трикутник у трикутник менших розмірів

пряма переходить у пряму

відрізок переходить у промінь

Запитання 4

Що спільне у центральної та осьової симетрії?

варіанти відповідей

зображення перевернуте

координати однакові

відстані між точками однакові

розміри фігур паралельні

Запитання 5

Яка фігура має тільки одну вісь симетрії?

варіанти відповідей

коло

відрізок

парабола

квадрат

Запитання 6

Яка фігура має тільки один центр симетрії?

варіанти відповідей

відрізок

трапеція

трикутник

кут

Запитання 7

Що таке рух?


варіанти відповідей

тотожне перетворення

рівне перетворення

перетворення, при якому зберігається відстань

гомотетичне перетворення

Запитання 8

Яка фігура має безліч осей симетрії?

варіанти відповідей

прямокутник

коло

кут

відрізок

Запитання 9

Що означає слово «симетрія»?

варіанти відповідей

переміщення

хаос

краса, гармонія

безлад

Запитання 10

Центральна симетрія в алгебрі - це

варіанти відповідей

умова паралельного перенесення графіків вздовж осі

умова непарності функції

умова парності функції

в алгебрі геометричні поняття не застосовуються

Запитання 11

Осьова симетрія в алгебрі - це:

варіанти відповідей

умова паралельного перенесення графіка функції вздовж осі

умова непарності функції

умова парності функці

в алгебрі геометричні поняття не застосовуються

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест