Гетьманщина І пол.18ст.

Додано: 9 квітня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 75 разів
10 запитань
Запитання 1

1 «Коломацька чолобитна» спричинила:

варіанти відповідей

А відновлення гетьманства на Лівобережній Україні

Б ув'язнення П.Полуботка та його соратників

В повернення запорожців із володінь кримського хана

Г перехід гетьмана І.Мазепи на бік шведського короля

Запитання 2

Що спричинило відновлення гетьманського правління в 1727р. на території Лівобережної Гетьманщини?

варіанти відповідей

утворення Задунайської Січі

загроза чергової війни з Туреччиною

повстання С.Палія на Правоборежжі

перший поділ Речі Посполитої

Запитання 3

    Перша Малоросійська колегія була скасована царським урядом, тому що:

варіанти відповідей

А на Лівобережній Україні було відновлено інститут гетьманства

Б до складу Російської імперії було включено Правобережну Україну

В російські війська остаточно знищили Зопорозьку (Нову) Січ

Г завершилася ліквідація автономного устрою Лівобережної України

Запитання 4

Хто з гетьманів став першим, із ким цар відмовився укладати договірні статті?

варіанти відповідей

П.Полуботок

І.Скоропадський

Д.Апостол

К.Розумовський

Запитання 5

Виберіть варіант правильної відповідністі між гетьманом та подією

1 І.Мазепа                              А Повернення запорожців із татарських

                                                        володінь і Заснування Нової Січі

 

 2. І.Скоропадський              Б Подання російському царю

                                                      «Коломацьких чолобитних»

3 П.Полуботок                      В Створення Правління Гетьманського уряду

 4 Д.Апостол                         Г Приєднання запорожців на чолі з К.Гордієнком

                                                     до українсько-шведського союзу

                                                Д Утворення Першої Малоросійської колегії

варіанти відповідей

1-А 2-В 3-Г 4-Д

1-Б 2-А 3-Г 4-В

1-Д 2-Б 3-А 4-Г

1-Г 2-Д 3-Б 4-А

Запитання 6

Виберіть варіант правильної послідовністі подій

А Указ Петра І про створення Малоросійської Колегії

Б указ Петра І про заборону друкування в Україні книг, текст яких відрізнявся від московських і петербурзьких видань

В початок правління Д.Апостола

Г Ухвалення «Конституції» П.Орлика

варіанти відповідей

1-Г 2-Б 3-А 4-В

1-Г 2-А 3-Б 4-В

1-Б 2-В 3-А 4-Г

1-В 2-А 3-Б 4-Г

Запитання 7

Які події належать до першої половини ХVIIIст.?

1.   Арешт наказного гетьмана П.Полуботка

2.   Остаточне знищення Запорозької Січі

3.   Видання «Конституції» П.Орлика

4.   Остаточна скасування гетьманства вУкраїні

5.   Обрання гетьманом І.Мазепи

6.   Гайдамацьке повстання «Коліївщина»

7.   Правління Першої Малоросійської колегії

варіанти відповідей

1,3,7

1,4,6

2,3,7

1,4,7

Запитання 8

Якими були основні функції Першої Малоросійської колегії?

1.   призначення гетьмана та кошового отамана Запорозької Січі

2.   нагляд за діяльністю гетьмана, генеральної та полкової старшини

3.   розквартирування офіцерів і солдатів російської армії

4.   встановлення та стягнення податків до царської казни

5.   запровадження російського адміністративно-територіального устрою

6.   здійснення дипломатичних відносин з іншими країнами

7. контроль за діяльністю церков на території Гетьманщин

варіанти відповідей

2,4,7

2,3,4

3,4,7

2,3,6

Запитання 9

Які заходи були здійснені російським царем Петром І щодо України?

1.   Заборона обрання гетьмана

2.   Зруйнування Запорозької Січі

3.   Ліквідація козацького устрою на Слобожанщині

4.   Знищення гетьманської резиденції м. Батурина

5.   Будівництво військових поселень на землях Війська Запорозького

6.   Створення «Правління Гетьманського уряду»

7.   Ліквідація Києво-Могилянської академії

варіанти відповідей

1,2,5

1,4,7

2,4,7

1,2,4

Запитання 10

Які події пов'язані з діяльністю К.Розумовського?

1.   Остаточне закріпачення селян

2.   Проведення судової і військової реформ

3.   Заснування Нової( Підпільненської) Січі

4.   Підписання Гадяцького договору

5.   Придушення Коліївщини

6.   Перенесення столиці з Глухова до Батурина, якому було зведено палац у стилі класицизм

7.   Підпорядкування гетьманській владі Запоріжжя та Києва

     

варіанти відповідей

1,2,7

2,4,6

2,6,7

1,5,7

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест