козацька україна у 17-18 столітті

Додано: 9 квітня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 10 разів
12 запитань
Запитання 1

Яку Січ було зруйновано у травні 1709р.?

варіанти відповідей

Олешківська

Кам'янська

Чортомлицька 

Базавлуцька

Запитання 2

Роки гетьманування Івана Мазепи

варіанти відповідей

1687 - 1708 рр.

1700 - 1709 рр.

1648 - 1657 рр.

1669 - 1701 рр.

Запитання 3

Пилип Орлик був обраний гетьманом в еміграції у...

варіанти відповідей

1708 р.

1710 р. 

1700 р.

1721 р.

Запитання 4

Під якою назвою фігурували українські землі в російських законодавчих актах з початку XVIII ст.?

варіанти відповідей

Україна

Південь Росії

Малоросія

Слобожанщина

Запитання 5

Що спонукало І. Мазепу до антиколоніального повстання проти Московії?

варіанти відповідей

Прагнення здобути нові особисті привілеї й збагатитися

Усвідомлення небезпеки перебування козацької України у складі Росії, розуміння згубних наслідків колоніальної політики для Батьківщини

Прагнення помститися Петру І за особисті кривди

Запитання 6

«Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» – угода, укладена між гетьманом П. Орликом і...

варіанти відповідей

шведським королем і козацькою старшиною.

козацькою старшиною та запорозькими козаками. 

запорозькими козаками та турецьким султаном

турецьким султаном і шведським королем.

Запитання 7

У якому році укладено документ, витяг із якого подано нижче?«...Ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке... постановили з ...гетьманом таке право... в Запорозькому Війську: щоб у Вітчизні нашій першими радниками була генеральна старшина, ...за ними городові полковники... І з тими генеральними особами мають радитися гетьман та його наступники про цілісність Вітчизни, її загальне добро... нічого без їхнього дозволу... не зачинаючи приватною владою... і до завершення не доводячи...»

варіанти відповідей

1651 р.

1681 р.

1686 р.

1710 р.

Запитання 8

Слобідська Україна утворилась у результаті...

варіанти відповідей

успішних морських походів козаків

розділу Гетьманщини на Правобережну і Лівобережну

колонізації вільних земель козаками

ліквідації Запорозької Січі

Запитання 9

У якому історичному документі закріплено такі положення: «...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з ясновельможним гетьманом... щоб із тими всіма генеральними особами мають радитися гетьман і його наступники про ...всілякі справи, нічого без їхнього дозволу й поради не починати... У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною»?

варіанти відповідей

«Березневі статті» Б.Хмельницького

«Решетилівські статті» І. Скоропадського

«Рішительні пункти» Д. Апостола

«Конституція» П. Орлика

Запитання 10

Коли відбувся Перший Кримський похід?

варіанти відповідей

1687 р.

1688 р.

1689 р.

1691 р.

Запитання 11

Пилип Орлик був ...

варіанти відповідей

гетьман Правобережної України

 гетьман Лівобережної України

гетьман у еміграції

гетьман Слобідської України

Запитання 12

Чи правильне твердження?

У квітні 1722 р. Петро І своїм указом:

1.Ліквідував посаду гетьмана, а для управління Гетьманщиною створив Малоросійський приказ на чолі з П. Рум’янцевим.

2.Створив Малоросійську колегію для нагляду за виборами гетьмана П. Полуботка.

варіанти відповідей

обидва варіанти правильні

тільки 1-й варіант правильний

тільки 2-й варіант правильний

обидва варіанти не правильні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест