Правбережна Україна та західноукраїнські землі.Лівобережна Україна в др. пол. 18 ст. Ліквідація Гетьманщини.

Додано: 9 квітня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 735 разів
21 запитання
Запитання 1

Стихійний рух проти гнобителів на Правобережній Україні  варіанти відповідей

 А) гайдуцького руху

Б) опришківського руху

  В) гайдамацького руху

  В) національно-визвольного руху

Запитання 2

Перше велике гайдамацьке повстання відбулося в 1734 році  

 

 

варіанти відповідей

 А) Гонти

Б) Верлана

 В) Залізняка

 Г) Довбуша

Запитання 3

Гайдамаки боролися проти 

  

  

варіанти відповідей

 А) польських панів

 Б) російських дворян

В) пруських юнкерів

Г) австрійських чиновників

Запитання 4

Найбільше гайдамацьке повстання отримало назву


 

  

  

  

варіанти відповідей

А) Паліївщина

Б) Козаччина

В) Опришківське

Г) Коліївщина

Запитання 5

Гайдамацьке повстання Коліївщина відбулася у ..........році та охопило територію ......  

  


варіанти відповідей

 А) 1768 р., Галичину

Б) 1738 р., Прикарпаття

В) 1768 р., Правобережну Україну

  Г) 1734 р., Правобережну Україну

Запитання 6

Військово-політичне об'єднання польської шляхти і католицького духовенства для протидії будь-яким поступкам некатоликам у церковно-релігійному житті й для збереження необмежених привілеїв шляхетського стану


 


  

  

варіанти відповідей

А) федерація

  Б) конфедерація

В) унія

Г) союз

Запитання 7

Найбільшу шляхетсько-католицьку конфедерацію було утворено в лютому 1768 року в місті


 

 варіанти відповідей

А) Немирів

 Б) Бар

  В) Вінниця

  Г) Умань

Запитання 8

Гайдамацьке повстання Коліївщина очолювали


 

 

 

  

варіанти відповідей

А) Верлан і Гонта

 Б) Залізняк і Гонта

 В) Верлан і Залізняк

Г) Залізняк і Довбуш

Запитання 9

Хто в своїх творах часто торкався теми гайдамацького руху  

  

  

варіанти відповідей

 А) І. Франко

Б) Б. Грінченко

В) Т. Шевченко

Г) В. Стефаник

Запитання 10

Місто, яке захопили гайдамаки, після того як на їх бік перейшли козаки очолені сотником І. Гонтою


 

 

 

варіанти відповідей

А) Вінниця

 Б) Бар


  В) Немирів

 Г) Умань

Запитання 11

Народних месників в Галичині називали


 

  

  

 

варіанти відповідей

А) опришками

Б) гайдамаками

В) гайдуками

 Г) гугенотами

Запитання 12

Найвідомішим ватажком опришків є  

 

  

варіанти відповідей

 А) Верлан

Б) Бойчук

 В) Штолюк

Г) Довбуш

Запитання 13

Останнім гетьманом козацької України був:варіанти відповідей

 К.Розумовський

 Д.Апостол

 І.Мазепа 

П.Полуботок

Запитання 14

Яка установа була створена Катериною ІІ з метою остаточної ліквідації автономного устрою України:варіанти відповідей

Малоросійський приказ

Перша Малоросійська колегія

Правління гетьманського уряду

Друга Малоросійська колегія

Запитання 15

Яким роком датується цитований документ:

    «Ми захотіли оголосити…, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на майбутнє й самої назви запорозьких козаків… Місцевих жителів і угіддя ми залишаємо, зараховуючи їх до Новоросійської губернії»?

 

варіанти відповідей

1764

 1765

 1775

1783

Запитання 16

Укажіть заходи Кирила Розумовського, вжиті для оновлення життя Гетьманщини?( Три правильних відповіді)


варіанти відповідей


 1. генеральний суд реорганізовано в найвищий судовий орган нагляду за місцевими судами

 2. генеральну військову канцелярію перетворив на департамент Малоросійської колегії

 3. полки перетворив на регулярні, козаків одягнув в уніформу

 4. без погодження з російськими урядовцями призначав полковників

 5. домігся для гетьмана права зносин з іноземними державами

6. здійснив перепис населення, описав земельну власність, кількість дворів, грунтів тощо

Запитання 17

Гетьман К. Розумовський перебував при владі...


 

варіанти відповідей

1727-1777рр

1700-1721рр

 1709-1722рр

1750-1764рр

Запитання 18

Які реформи були проведені Данилом Апостолом? ( Три правильних відповіді)
варіанти відповідей

проведено Генеральне слідство про маєтності

встановлений точний бюджет державних видатків


землю розподілено між козаками

здійснив спробу кодифікації українського права "Права, за якими судиться малоросійський народ"

запровадив обмеження в сферу освіти й книгодрукування

роздавав землі старшині й монастирям

Запитання 19

За якого монарха вперше був здійснений наступ на українську мову?варіанти відповідей

 Петро I

Катерина I

 Катерина II

Запитання 20

Гетьманщина це:


варіанти відповідей

 2.Назва володінь Запорозької Січі.

 1.Назва Лівобережної України.

 3.Центральне укріплення поселення козаків.

Запитання 21

За указом російської імператриці КатериниІІ гетьманство в Україні було скасовано:


варіанти відповідей


 у 1709 році

 у 1727 році

 у 1764 році

 у 1775 році

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест