Гідроген сульфід. Сульфідна кислота та сульфіди.

Додано: 4 лютого
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
11 запитань
Запитання 1

В молекулі гідроген сульфіду ступінь окиснення сульфуру:

варіанти відповідей

-2

+4

+6

0

Запитання 2

Хімічний зв'язок у молекулі гідроген сульфіду:

варіанти відповідей

ковалентний неполярний

ковалентний полярний

йонний

водневий

Запитання 3

В лабораторії гідроген сульфід отримують з речовин:

варіанти відповідей

ферум(ІІ) сульфіду

ферум (ІІ) сульфату

повітря

сірки

Запитання 4

Сірководень-це газ

варіанти відповідей

легший за повітря

важчий за повітря

отруйний

не отруйний

Запитання 5

Сірководень- це газ:

варіанти відповідей

з приємним запахом ванілі

з неприємним запахом тухлих яєць

без запаху

має запах свіжості

Запитання 6

Для сірководню характерні властивості:

варіанти відповідей

окисні

відновні

окисні та відновні

Запитання 7

Яку можна використовувати для виявлення сульфіт-йонів?

варіанти відповідей

аргентум нітрат

плюмбум (ІІ) нітрат

хлоридна кислота; 

купрум (ІІ) хлорид.

Запитання 8

Яка ступінь окиснення Сульфуру в сполуці, що утворюється при згорянні сірководню в надлишку кисню?

варіанти відповідей

+4

+6

-2

0

Запитання 9

Урівняйте рівнняння методом електронного балансу вкажіть суму коєфіцієнтів.

H2S+ HNO3(розб.) → S+ NO+H2O (на холоді)

варіанти відповідей

8

14

10

12

Запитання 10

Яка сіль утвориться при взаємодії натрій гідроксиду з надлишком сульфідної кислоти ?

варіанти відповідей

кисла

середня

основна

Na2S

NaHS

Запитання 11

Яке середовище буде мати розчин калій сульфіду у воді?

варіанти відповідей

кисле

лужне

нейтральне

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест