Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск.

Додано: 20 березня
Предмет: Фізика, 7 клас
10 запитань
Запитання 1

Рідини спричиняють тиск на занурені в них тіла внаслідок ....

варіанти відповідей

земного тяжіння

руху їх молекул

руху та зіткнення їх молекул зі стінками посудини

Запитання 2

Тиск усередині нерухомої однорідної рідини:

варіанти відповідей

дорівнює нулю

є однаковим на одному рівні

є однаковим на всіх рівнях

є різним на одному рівні

Запитання 3

На якому малюнку витікання води зображено вірно?

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 4

У якій посудині тиск на дно найбільший?

варіанти відповідей

1

2

3

4

однаковий у всіх

Запитання 5

Визначте приблизний тиск, який створює стовпчик бензину висотою 14 см, якщо густина бензину 710 кг/м3 ?

варіанти відповідей

98 кПа

1 кПа

1,4 кПа

110 Па

Запитання 6

Зі збільшенням глибини занурення тіла у рідину тиск на тіло ...?

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не залежить від глибини занурення тіла

Запитання 7

Тиск у газах обумовлений .....

варіанти відповідей

швидким рухом молекул та їх зіткненням зі стінками посудини

зіткненням молекул газу зі стінками посудини

вагою газу

Запитання 8

Чим вища температура газу, тим тиск газу ......

варіанти відповідей

більший

менший

це не впливає на тиск газу

Запитання 9

Якщо збільшити об'єм посудини з газом, то тиск газу ....

варіанти відповідей

не зміниться

збільшиться

зменшиться

Запитання 10

Якщо винести надуту повітряну кульку з теплого приміщення на вулицю у мороз, то кулька ...., бо тиск газу у кульці .....

варіанти відповідей

збільшиться у об'ємі; збільщиться

зменшиться у об'ємі; зменшиться

не змінить свій об'єм; не зміниться

зменшиться у об'ємі; збільшиться

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест