5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Глобальні проблеми людства. За підручником Г.Д.Довгань

Додано: 17 травня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 266 разів
14 запитань
Запитання 1

Сировинна, енергетична, демографічна, продовольча, подолання відсталості країн, шо розвиваються усе це...

варіанти відповідей

глобальні проблеми

проблема тероризму

проблеми війни і миру

демографічна проблема

Запитання 2

Обмеженість запасів паливних і мінерально-сировинних ресурсів планети сприяли виникненню ...

варіанти відповідей

демографічної і сировинної проблеми

енергетичної і продовольчої проблеми

енергетичної і сировинної проблеми

проблеми війни і миру

Запитання 3

З якого часу більшість розвинених країн світу реалізують програми з підвищення енергоефективності?

варіанти відповідей

90-рр ХХ ст

80-рр ХХст

70-рр ХХст

60-рр ХХст

Запитання 4

Значних успіхів розвинені країни досягли в розвитку підприємств...

варіанти відповідей

легкої промисловості

харчової промисловості

переробки вторинних ресурсів

хімічної промисловості

Запитання 5

Сонячна енергія, вітрова, енергія внутрішнього тепла Землі все це...

варіанти відповідей

нові джерела енергії

альтернативні джерела енергії

енергетичні проблеми

енергетичні джерела

Запитання 6

Проблема спричинена швидким зростанням кількості населення в країнах, що розвиваються

варіанти відповідей

сировинна

екологічна

продовольча

демографічна

Запитання 7

У найбідніших країнах демографічна проблема породжує проблему

варіанти відповідей

безробіття

голоду

житла

екологічну

Запитання 8

Для подолання демографічної проблеми держави здійснюють

варіанти відповідей

демографічну політику

законодавчу базу

регулювання народжуваності

Запитання 9

Фонд народонаселення ООН (ЮНФПА) був створений в...

варіанти відповідей

1989 році

1979 році

1969 році

1959 році

Запитання 10

Яка проблема тісно пов'язана з демографічною, енергетичною та економічною

варіанти відповідей

сировинна

продовольча

екологічна

глобальна

Запитання 11

Продовольча проблема є особливо актуальною для

варіанти відповідей

багатьох країн Азії

багатьох країн Америки

багатьох країн Африки

багатьох країн Латинської Америки

Запитання 12

На території країн, що розвиваються мають прояв ...

варіанти відповідей

усі глобальні проблеми

сировинні проблеми

терористичні проблеми

екологічні проблеми

Запитання 13

Головна причина відсталості більшості країн

варіанти відповідей

не професійна влада

колоніальне минуле

корупція

Запитання 14

Міжнародні організаціїнадають допомогу країнам, що розвиваються

варіанти відповідей

НАТО, МВФ

СБУ, МАР

МВФ, МАР, ПРООН, ООН (ФАО)

НАБУ, МВФ, ООН, НАТО

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест