Гомологічний ряд метану.

Тест для перевірки знань про гомологічний ряд насичених вуглеводнів (алканів). 8 питань.

Додано: 17 січня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Відомо, що речовини, які входять до одного гомологічного ряду, називаються гомологами. Яка група атомів називається гомологічною різницею?

варіанти відповідей

СН4

СН3

СН2

СН

Запитання 2

Молекулярні формули гомологів метану відповідають загальній формулі:

варіанти відповідей

СnH2n+2

СnH2n

СnH2n-2

СnH2n+1

Запитання 3

Структурна формула якої речовини зображена на малюнку

варіанти відповідей

пропан

бутан

етан

метан

Запитання 4

Модель якого алкану ви бачите на малюнку

варіанти відповідей

гексан

бутан

пропан

пентан

Запитання 5

У наведеному переліку формул вуглеводнів вкажіть формули гомологів метану:

варіанти відповідей

С2Н6

С2Н4

С5Н12

С10Н22

Запитання 6

Формула октану:

варіанти відповідей

С8Н16

С8Н18

СН3-СН2-СН2-СН2-СН2-СН2-СН2-СН3

С9Н20

Запитання 7

Суфікс, який вказує на приналежність вуглеводня до гомологічного ряду метану

варіанти відповідей

ил

ен

ин

ан

Запитання 8

Будова карбонового ланцюга гомологів метану у просторі

варіанти відповідей

лінійна

кутова

зигзагоподібна

циклічна

Запитання 9

Назва гомолога метану, карбоновий ланцюг якого складається з 5 атомів Карбону

варіанти відповідей

етан

гексан

пропан

пентан

Запитання 10

Укажіть, чому гомологи метану практично нерозчинні у воді:

варіанти відповідей

мають ланцюгову будову

 є неполярними

мають різний агрегатний стан за стандартних умов

не містять у складі молекул атомів Оксигену

Запитання 11

Укажіть валентність Карбону в органічних сполуках

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

IV

Запитання 12

Виберіть насичені вуглеводні, які за звичайних умов є газами

варіанти відповідей

метан

гексан

етан

октан

пропан

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест