Господарський облік у закладах ресторанного господарства: вступ

Додано: 1 вересня 2020
Предмет:
Тест виконано: 66 разів
8 запитань
Запитання 1

Бухгалтерський облік це:

варіанти відповідей

облік, що швидко надає необхідну інформацію, можливо не завжди достовірну

використовується для спостереження і контролю за окремими операціями і процесами

це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації для прийняття рішень 

процес заповнення документів і підготвка податкових звітів

Запитання 2

Метою господарського обліку є:

варіанти відповідей

Запис операції в журнал

адекватне відображення фактів господарської діяльності, надання повної і правдивої інформації для прийняття рішень

сплата податків державі

підготовка звітів про господарську діяльність

Запитання 3

Господарський облік поділяється на види:

варіанти відповідей

Податковий, бухгалтерський, юридичний

Статистичний, оперативний, бухгалтерський

Грошовий, бухгалтерський, управлінський

фізичний, калькуляційний, податковий

Запитання 4

Облік здійснюють:

варіанти відповідей

Всі юридичні і фізичні особи

Підприємства за бажанням

Підприємства на вимогу податкової інспекції

бухгалтери та економісти

Запитання 5

Етапи обліку:

варіанти відповідей

Спостереження, вимірювання, узагальнення

Виявлення та запис операції

Фінансова звітність підприємства

Запитання 6

Облікові вимірники бувають:

варіанти відповідей

Трудові та податкові

Грошові, трудові, натуральні

Грошові, майнові, чекові

Запитання 7

Найоб’єктивнішим є:

варіанти відповідей

Оперативний облік

Статистичний облік

Бухгалтерський облік

Запитання 8

Суб'єктами господарської діяльності є:

варіанти відповідей

Юридичні та фізичні особи

Керівник та головний бухгалтер

Працівники підприємства

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест