Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Готуємось до ДПА. Варіант 1.

Тестові завдання створені за ЗБІРНИКОМ ЗАВДАНЬ для державної підсумкової атестації з математики авт. Глобін, О.В. Єргіна, П.Б. Сидоренко, О.В. Комаренко. 2014 р.


Завдання 1 - 12 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її.

Кожне завдання оцінюється одним балом.

Додано: 4 січня
Предмет: Математика, 9 клас
Тест виконано: 485 разів
12 запитань
Запитання 1

Яку цифру треба підставити замість зірочки, щоб нерівність 98*1 > 9856 була правильною?

варіанти відповідей

0

4

5

6

Запитання 2

Укажіть усі спільні дільники чисел 12 і 8.

варіанти відповідей

2, 4

1, 2, 4

8, 12

2, 4, 8

Запитання 3

Серед наведених алгебраїчних виразів укажіть цілий.

варіанти відповідей
Запитання 4

Через яку з даних точок проходить графік рівняння 5у – 3х = –1?

варіанти відповідей

(2; –1)

(–2; 1)

(2; 1)

(–2; –1)

Запитання 5

варіанти відповідей
Запитання 6

Розкладіть квадратний тричлен –х2 + 3х + 4 на множники.

варіанти відповідей

(х – 4)(х + 1)

–(х + 4)(х – 1)

(х + 4)(х – 1)

– (х – 4)(х + 1) 

Запитання 7

Яка з наведених систем нерівностей не має розв’язків?

варіанти відповідей
Запитання 8

У геометричній прогресії (bn)  b3 = 45, q = –3. Знайдіть перший член цієї прогресії.

варіанти відповідей

5

–15 

–5

15

Запитання 9

Промінь ОС проходить між сторонами кута АОВ. Знайдіть градусну міру кута СОВ, якщо ∠AOB = 105°, ∠AOC = 63°.

варіанти відповідей

178°

42°

32°

168°

Запитання 10

У ромбі ABCD O – точка перетину діагоналей. Укажіть вид трикутника AOB.

варіанти відповідей

рівносторонній

гострокутний

тупокутний

прямокутний

Запитання 11

Порівняйте катети AC і BC прямокутного трикутника АВС, якщо ∠B = 43°.

варіанти відповідей

АС > ВС

ВС > АС

ВС = АС

порівняти неможливо

Запитання 12

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест