11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Графік лінійного рівняння з двома змінними

Додано: 10 квітня
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 116 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть точку, що належить графіку рівнянння х + у = 6

варіанти відповідей

(2;3)

(2;4)

(3;4)

(-2;-4)

Запитання 2

При якому значенні а графік рівняння 2х + ау = 4 проходить через точку (1;2).

варіанти відповідей

-1

0

1

2

Запитання 3

На графіку рівняння 3х - 5у = 6,2 взято точку з абсцисою 0,4. Яка ордината цієї точки?

варіанти відповідей

1

-1

0,4

0

Запитання 4

Які координати точки перетину графіка рівняння 2х - 5у = 10 з віссю абсцис?

варіанти відповідей

(0; - 2)

(-2; 0)

(0; 5)

(5; 0)

Запитання 5

Точка А(-3; 2) належить графіку рівняння:

варіанти відповідей

4х + 12у = 9

2х + 3у = 12

5х - 4у = -23

Запитання 6

Графік якого рівняння зображено на малюнку?

варіанти відповідей

2х + 0у = -6

0х + у = -3

-3х - 0у = 0

2х + у = -9

Запитання 7

Графік якого рівняння зображено на малюнку?

варіанти відповідей

0х - 5у = 5

-5х +0у = 5

0х + 4у = 5

х - у = -1

Запитання 8

Графік якого рівняння зображено на малюнку?

варіанти відповідей

-3х + у = 6

-2х + 6у = 0

3х + у = 6

х + 3у = 20

Запитання 9

При якому значенні m графік рівняння 5х - 7у = m проходить через початок координат?

варіанти відповідей

0

12

-2

35

Запитання 10

Складіть лінійне рівняння з двома змінними, графік якого проходить через початок координат і точку Х(-2;1).

варіанти відповідей

х + 2у = 0

3х + 2у = 8

0,5х - 5у = 0

х = 2у

Запитання 11

На якому з малюнків зображено графік рівняння х + у = 3?

варіанти відповідей
Запитання 12

При якому значенні а пара чисер (а;2а) є розв'язком рівняння 2х+7у=16

варіанти відповідей

0,5

-1,5

1

2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест