9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Сучасна систематика живого світу

Додано: 10 вересня 2019
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть, на які домени поділені клітинні форми життя, згідно з класифікацією Карла Воуза ( 1900 р. )

варіанти відповідей

Прокаріоти та Еукаріоти

Бактерії, Прокаріоти, Еукаріоти

Бактерії, Археї, Прокаріоти

Бактерії, Археї, Еукаріоти

Запитання 2

Характерними ознаками бактерій є :

варіанти відповідей

клітинна стінка з муреїну та специфічних білків

клітинна стінка з псевдомуреїну та специфічних білків

геном не містить гістонів

геном містить гістоноподібні білки

Запитання 3

Представниками давніх бактерій є :

варіанти відповідей

водневі бактерії

термотоги

спірохети

ціанобактерії

Запитання 4

До терробактерій належать :

варіанти відповідей

збудники чуми, холери

ціанобактерії

хламідії

збудник туберкульозу

Запитання 5

Вкажіть субдомени еукаріотів:

варіанти відповідей

Діафоретики

Архепластиди

Аморфеї

Екскавати

Запитання 6

Винятково одноклітинними організмами є :

варіанти відповідей

діафоретики

екскавати

аморфеї

,

Запитання 7

Евглена зелена належить до :

варіанти відповідей

екскаватів

діафоретиків

аморфеїв

Запитання 8

Гіпермастигіни :

варіанти відповідей

належать до екскаватів

є симбіонтами

живуть у кишечниках термітів та тарганів

одноклітинні організми з великою кількістю джгутиків

Запитання 9

Визначте особливості аморфеїв :

варіанти відповідей

найбільша за кількістю група еукаріотів

найбільш значимі надцарства Амебозої та Опістоконти

належать царства Червоні водорості та Зелені рослини

відносяться надцарства Архепластиди та SAR

Запитання 10

Представниками амебозоїв є :

варіанти відповідей

справжні слизовики

шапинкові гриби

амеби

пеніцил

Запитання 11

До субдомену Діафоретики відносять :

варіанти відповідей

Амебозої та Архепластиди

Амебозої та Опістоконти

Архепластиди та SAR

SAR та Опістоконти

Запитання 12

В результаті чого виникли пластиди у архепластидів :

варіанти відповідей

в результаті симбіозу з ціанобактеріями

в результаті симбіозу з іншими еукаріотами

пластиди взагалі відсутні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест