ХХІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

Додано: 13 листопада 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
24 запитання
Запитання 1

Укажіть рядок, у якому в усіх словах збігається кількість звуків і букв

варіанти відповідей

лялька, дзвін, суперечливість, бджола

пам'ять, життя, ґудзик, легені

сумління, дзенькіт, легенько

двері, вікно, суниця, щедрість

Запитання 2

Укажіть рядок, у якому в словах немає дзвінких приголосних звуків

варіанти відповідей

бік, вікно, печатка, таємний

опік, онук, число, болото

сапа, тік, шапка, спектися

чекання, бринза, невістка, сонце

Запитання 3

Укажіть рядок, у якому слова вживаються в мо­ві лише як професійні або терміни

варіанти відповідей

реакція, сила, міра, кут

фонема, лінгвістика, дифузія, тангенс

бюлетень, делегація, корінь, аташе

гороскоп, бісектриса, графіка, традиція

Запитання 4

Із поданих після уривка фразеологізмів виберіть той, що найкраще відповідає змісту: Впало слово, як удар, встав розгніваний владар. — Що ти, хлопче, стратив глузд? — Та слуга ...

варіанти відповідей

ні в сих ні в тих

ні назад ні вперед

ні пари з вуст

ні з очей ні з плечей

Запитання 5

Укажіть рядок, у якому всі слова мають закін­чення

варіанти відповідей

продукт, штовхати, поле, весело

цікаво, гребля, колір, співай

зустріч, парашут, журі, хмара

переліс, срібний, осінь, земля

Запитання 6

Укажіть рядок, у якому всі слова різні (немає форм того самого слова)

варіанти відповідей

життя, житло, життєпис, житель

радість, радий, радіти, радо

сосна, сосновий, сосник, соснина

уява, уявити, уявлення, уявний

Запитання 7

Укажіть рядок, у якому всі іменники змінюються за числами

варіанти відповідей

гора, ходіння, озеро, дитина

книга, слово, викладач, море

Київ, будинок, дерево, цемент

ножиці, держава, збіжжя, пісня

Запитання 8

Укажіть рядок, у якому всі слова — числівники

варіанти відповідей

десяток, двійня, чотирма, один

п'ятдесят, двісті, тисяча, тріо

обидва, сімка, сорок, вісім

сотий, два, п'ятеро, четвертий

Запитання 9

Укажіть рядок, у якому всі слова — частки

варіанти відповідей

і, в, ані, б

чи, хіба, невже, лишень

з-понад, чи не, хай, мовляв

якраз, оскільки, над, якби

Запитання 10

Укажіть рядок, у якому всі службові слова — сурядні сполучники

варіанти відповідей

чи, теж, то ... то, щоб

але, чи ... чи, й, або

і, ніби, проте, мов

бо, однак, неначе, оскільки

Запитання 11

Укажіть рядок, у якому в закінченнях усіх слів пишеться буква е

варіанти відповідей

веж..ю, листонош..ю, діж..ю, миш..ю

селищ..м, матрац..м, бліндаж..м, плеч..м

рішуч..м, байдуж..ю, тямущ..м, схож..м

рад..ш, побач .ш, учитим..ш, жив..ш

Запитання 12

Укажіть рядок, у якому в усіх словах пропу­щена буква е

варіанти відповідей

пр..добрий, пр..бережний, пр..буток, пр..чудовий

пр..зидент, пр..злий, пр..смачний, пр..дставник

пр..вал, пр..забавний, пр..глушати, пр..голосний

пр..готовлений, пр..м'єр, пр..йом, пр..бій

Запитання 13

Укажіть рядок, у якому всі слова з не пишуть­ся разом

варіанти відповідей

(не)щодня, (не)зчутися, (не)від нас, (не)втомний

(не)гайно, (не)гарний, (не)наче, (не)впинно

(не)слід, (не)вільник, (не)мічний, (не)кричить

(не)щастя, (не)притомніти, (не)він, (не)весело

Запитання 14

Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з м'яким знаком

варіанти відповідей

вмивают..ся, присяд..те, миш..як, стан...те

с..огодні, різ..бяр, брен..кіт, нян..чити

міс..кий, т..мяний, сторін..ці, зачіс..ці

прияз..нь, вічніс..ть, кіл..це, Ткач..ов

Запитання 15

Укажіть рядок, у якому записані лише слово­сполучення

варіанти відповідей

глибоко переконаний, блукати луками, жити для народу

посеред залу, змочений дощем, радісна зустріч

малинове варення, щось привітне, слово і діло

гуляти ввечері, семеро хоробрих, ні слуху ні духу

Запитання 16

Укажіть речення, у якому правильно виділе­но підмет

варіанти відповідей

Дружба народів — це злагода і мир

Боже, хай моє завтра стрімко летить, хай у щасті розгорне крила!

Як важко все життя до себе йти

Петро з старостами сиділи на лаві

Запитання 17

Укажіть речення, у якому правильно виділе­но присудок

варіанти відповідей

Наче рідний дім для нас була сільська далека школа

Для мене ти

як небо.

Ніч наче озеро в берегах неба.

Це таки щастя — любити людей.

Запитання 18

Прочитайте текст і виконайте подані після нього за­вданн, що мають по чотири варіанти відпові­дей, із яких лише одна правильна.


(1) Рідна мова — найбільша духовна коштовність, у якій народ звеличує себе, якою являє світові найцін­ніші набутки свого серця і мудрості, передає з поколін­ня в покоління досвід, культуру і життєдайні тради­ції. (2) Рідна мова ~ незборна таїна, яка робить народ народом і увічнює найтонші порухи його душі. (3) За­глиблюючись у таїну мови, ми засвоюємо золоті скар­би народного досвіду і виховуємо у собі творчу особис­тість. (4) Яка радість чекає кожного, хто відчув гли­бінь слова серцем і розумом, усвідомив необхідність сво­го постійного вдосконалення, пізнав щастя духовності. (5) / скрізь на шляхах зростання з нами мова. (6) Вона веде на вершини знань і відчиняє двері до духовної скарб­ниці людства. (7) Мова — наш найкращий друг, наставник, постійний порадник і найдосконаліше знаряддя (за І. Вихованцем).


У тексті автор розмірковує над поняттям рід­ної мови й доходить висновку, що

варіанти відповідей

мова — найбільша духовна коштовність

мова — незборна таїна

мова — мелодія слова

мова — наш найкращий друг, наставник, по­стійний порадник і найдосконаліше знаряддя

Запитання 19

Прочитайте текст і виконайте подані після нього за­вданн, що мають по чотири варіанти відпові­дей, із яких лише одна правильна.


(1) Рідна мова — найбільша духовна коштовність, у якій народ звеличує себе, якою являє світові найцін­ніші набутки свого серця і мудрості, передає з поколін­ня в покоління досвід, культуру і життєдайні тради­ції. (2) Рідна мова ~ незборна таїна, яка робить народ народом і увічнює найтонші порухи його душі. (3) За­глиблюючись у таїну мови, ми засвоюємо золоті скар­би народного досвіду і виховуємо у собі творчу особис­тість. (4) Яка радість чекає кожного, хто відчув гли­бінь слова серцем і розумом, усвідомив необхідність сво­го постійного вдосконалення, пізнав щастя духовності. (5) / скрізь на шляхах зростання з нами мова. (6) Вона веде на вершини знань і відчиняє двері до духовної скарб­ниці людства. (7) Мова — наш найкращий друг, наставник, постійний порадник і найдосконаліше знаряддя (за І. Вихованцем).У тексті автор стверджує, що, заглиблюючись у таїну мови, ми засвоюємо

варіанти відповідей

золоті скарби народного досвіду

найтонші відтінки думок

мелодію рідного слова

добірні перлини пізнання

Запитання 20

Прочитайте текст і виконайте подані після нього за­вдання, що має по чотири варіанти відпові­дей, із яких лише одна правильна.


(1) Рідна мова — найбільша духовна коштовність, у якій народ звеличує себе, якою являє світові найцін­ніші набутки свого серця і мудрості, передає з поколін­ня в покоління досвід, культуру і життєдайні тради­ції. (2) Рідна мова - незборна таїна, яка робить народ народом і увічнює найтонші порухи його душі. (3) За­глиблюючись у таїну мови, ми засвоюємо золоті скар­би народного досвіду і виховуємо у собі творчу особис­тість. (4) Яка радість чекає кожного, хто відчув гли­бінь слова серцем і розумом, усвідомив необхідність сво­го постійного вдосконалення, пізнав щастя духовності. (5) / скрізь на шляхах зростання з нами мова. (6) Вона веде на вершини знань і відчиняє двері до духовної скарб­ниці людства. (7) Мова — наш найкращий друг, наставник, постійний порадник і найдосконаліше знаряддя (за І. Вихованцем).


Укажіть, до якого стилю мовлення належить текст

варіанти відповідей

наукового

публіцистичного

художнього

офіційно-ділового

Запитання 21

Установіть відповідність між різними формами дієслова та їх назвами:


А ведучи 1 безособова

Б принесений 2 форма на -но, -то

В співало 3 дієвідмінювана

Г вчитися 4 неозначена

5 дієприкметник

6 дієприслівник

варіанти відповідей

А - 6 Б - 5 В - 3 Г - 4

А - 2 Б - 5 В - 3 Г - 4

А - 6 Б - 1 В - 3 Г - 4

А - 6 Б - 5 В - 2 Г - 4

А - 6 Б - 5 В - 3 Г - 2

Запитання 22

Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками:


1 неозначено-особове 2 безособове

3 називне

4 двоскладне

5 узагальнено-особове


А Стіл застелено чистою скатертиною.

Б Вечірній вітерець

В темно-зеленим хвилям не було кінця-краю.

Г У вікно тихо постукали

варіанти відповідей

А - 2 Б - 3 В - 5 Г - 1

А - 4 Б - 3 В - 5 Г - 1

А - 2 Б - 4 В - 5 Г - 1

А - 2 Б - 3 В - 4 Г - 1

А - 2 Б - 3 В - 5 Г - 4

Запитання 23

Дієслова змінюються за часами

варіанти відповідей

теперішній час відповідає на питання що робить?

минулий час відповідає на питання що робив? або що зробив?

майбутній час відповідає на питання що ро­бить?, що буде робити?, що зробить?

майбутній час відповідає на питання що зробив?

Запитання 24

Префікс при- пишеться в словах, що позна­чають

варіанти відповідей

наближення

приєднання, знаходження поблизу когось

результат дії

вищу міру ознаки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест