Хімічні реакції

Додано: 12 грудня 2022
Предмет: Хімія, 9 клас
Копія з тесту: Хімічні реакції
Тест виконано: 428 разів
11 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює сума коефіцієнтів у рівнянні Al2O3+H2 = H2O+Al:

варіанти відповідей

3

5

8

9

Запитання 2

Ступінь окиснення Нітрогену в сполуці Ca(NO3)2:

варіанти відповідей

3-

2+

4+

5+

Запитання 3

Реакція заміщення:

варіанти відповідей

2HgO=2Hg+O2

C+O2=CO2 

CaO+2HCl=CaCl2+H2O

2Na+2H2O=2NaOH+H2

Запитання 4

Чинники, що впливають на швидкість хімічної реакції:

 

варіанти відповідей

температура   

каталізатор

колір

площа поверхні контакту реагуючих речовин 

Запитання 5

Що називається хімічною реакцією:

варіанти відповідей

це схематичний запис хімічних перетворень 

це якісні зміни, яких зазнають речовини в процесі хімічних перетворень 

це явище, при якому змінюється агрегатний стан речовин

це явище, при якому відбувається перетворення речовин

Запитання 6

Відновлення це:

варіанти відповідей

процес віддачі електронів

взаємодія з киснем

процес приєднання електронів

взаємодія з воднем

Запитання 7

Визначте ступінь окиснення Мангану в сполуці K2MnO4 :

варіанти відповідей

6+

5+

7+

3+

Запитання 8

Правильні твердження стосовно типів хімічних реакцій:

варіанти відповідей

HCl + NaOH → NaCl + H2O реакція заміщення

CuO + H2 → Cu + H2O реакція сполучення

2Ca + O2 →2CaO реакція обміну

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 реакція розкладу.

Запитання 9

Укажіть всі правильні твердження:

варіанти відповідей

реакції, що супроводжуються виділенням енергії - екзотермічні

реакції, що супроводжуються поглинанням енергії - ендотермічні

якщо ΔН реакції від’ємна, реакція ендотермічні

якщо ΔН реакції додатна, реакція екзотермічна.

Запитання 10

Від чого залежить швидкість хімічних реакцій? Укажіть усі правильні твердження:

варіанти відповідей

швидкість хімічних реакцій залежить від різних зовнішніх умов

швидкість хімічних реакцій залежить тільки від концентрації реагентів

швидкість хімічних реакцій залежить від тиску, температури та наявності каталізаторів

швидкість хімічних реакцій залежить від температури

Запитання 11

Укажіть усі правильні твердження стосовно реакцій обміну:

варіанти відповідей

при реакціях обміну число вихідних речовин більше від числа продуктів реакції

при реакціях обміну число вихідних речовин менше від числа продуктів реакції

при реакціях обміну число реагентів не змінюється

реакції обміну можливі тільки між складними речовинами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест