Хімічні реакції

Додано: 19 січня 2021
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 114 разів
24 запитання
Запитання 1

Як називаються хімічні реакції, під час яких хімічні елементи змінюють свої ступені окиснення?

варіанти відповідей

Окисно - відновні

Відновлення

Окиснення

Запитання 2

 Як називається елемент, який під час окисно – відновної реакції віддає електрони?

варіанти відповідей

Відновник

Окисник

Запитання 3

 Як називається елемент, який під час окисно – відновної реакції приєднує електрони?

варіанти відповідей

Відновник

Окисник

Запитання 4

 Як називається процес відщеплення електронів у ході окисно – відновних реакцій?

варіанти відповідей

Відновлення

Окиснення

Запитання 5

 Як називається процес приєднання електронів у ході окисно – відновних реакцій?

варіанти відповідей

Відновлення

Окиснення

Запитання 6

 Як називається метод підбору коефіцієнтів у рівняннях окисно – відновних реакцій через найменше спільне кратне між числом відданих і приєднаних електронів?

варіанти відповідей

Метод електронного балансу

Метод найменшого спільного кратного

Запитання 7

Як називається фізична величина, що характеризує енергію системи (речовини), яка доступна для перетворення на теплоту?

варіанти відповідей

Внутрішня енергія

Ентальпія

Тепловий ефект речовини

Запитання 8

 Як називаються хімічні реакції, які супроводжуються виділенням енергії (тепла)?

варіанти відповідей

Ендотермічні

Екзотермічні

термохімічні

Запитання 9

 Як називаються хімічні реакції, які супроводжуються поглинанням енергії (тепла)?

варіанти відповідей

Ендотермічні

Екзотермічні

термохімічні

Запитання 10

Як називається різниця між ентальпією продуктів реакції та ентальпією реагентів?

варіанти відповідей

Тепловий ефект хімічної реакції

Енергія хімічної реакції

Термохімічний ефект реакції

Запитання 11

Як позначається тепловий ефект екзотермічних реакцій?

варіанти відповідей

ΔН < 0; −ΔН

ΔН > 0; + ΔН

ΔН = 0

Запитання 12

Як позначається тепловий ефект ендотермічних реакцій?

варіанти відповідей

ΔН < 0; −ΔН

ΔН > 0; + ΔН

ΔН = 0

Запитання 13

Як називаються хімічні рівняння, у яких вказано тепловий ефект реакції?


варіанти відповідей

Теплові рівняння

Термохімічні рівняння

Запитання 14

Як називаються хімічні реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюється дві і більше нових речовин?

варіанти відповідей

Реакції сполучення

Реакції розкладу

Реакції обміну

Запитання 15

Як називаються хімічні реакції, під час яких з двох або кількох речовин утворюється одна складна речовина?

варіанти відповідей

Реакції заміщення

Реакції обміну

Реакції сполучення

Запитання 16

 Як називаються хімічні реакції, під час яких дві складні речовини обмінюються складовими частинами?

варіанти відповідей

Реакції заміщення

Реакції обміну

Реакції сполучення

Запитання 17

Як називаються хімічні реакції між простою і складною речовинами, під час яких атоми простої речовини заміщують у складній атоми одного з хімічних елементів і в результаті утворюється нова проста і нова складна речовина?

варіанти відповідей

Реакції заміщення

Реакції обміну

Реакції сполучення

Запитання 18

Як називається фізична величина, що дорівнює відношенню зміни кількості утвореної чи витраченої речовини (∆n) до проміжку часу (∆t)?

варіанти відповідей

кількісна частка речовини

молярна маса

швидкість хімічної реакції

Запитання 19

 У дві пробірки помістили гранулу цинку і цинковий порошок, додали по 2 мл хлоридної кислоти. Де швидше протікає реакція? Який чинник впливає на швидкість реакції?

варіанти відповідей

з гранулою

з порошком

площа стикання речовин

природа речовини

Запитання 20

Який метал залізо чи мідь швидше окисниться у вологому повітрі? Який чинник впливає на швидкість окиснення названих металів?

варіанти відповідей

мідь

залізо

природна активність металу

колір металу

Запитання 21

У дві пробірки помістили по гранулі цинку. У першу додали 2 мл 10 % - ої хлоридної кислоти, а в другу 2 мл 20 % - ої хлоридної кислоти. Де швидше протікає реакція? Який чинник впливає на швидкість реакції?

варіанти відповідей

із 10% – ою кислотою

із 20% – ою кислотою

наявність кислоти

концентрація реагуючої речовини

Запитання 22

У дві пробірки налили по 2 мл хлоридної кислоти, одну з них підігріли. В обидві помістили по гранулі цинку. Де інтенсивніше виділяються бульбашки газу? Який чинник впливає на швидкість реакції?

варіанти відповідей

При підігріванні

За звичайної температури

Температура

Змішування речовин

Запитання 23

У дві пробірки налили по 5 мл розчину пероксиду гідрогену (аптечного) і підігріли. В одну з них додали трішки манган (ІV) оксиду. У якій пробірці спостерігали інтенсивний розклад гідроген пероксиду? Який чинник спричинив швидке протікання реакції?

варіанти відповідей

швидше йде розклад гідроген пероксиду там, де додали манган диоксид

без додавання манган диоксиду

присутність каталізатора манган диоксиду

присутність будь - якої додаткової речовини

Запитання 24

Як називаються хімічні реакції, які за однакових умов відбуваються у двох протилежних напрямках?

варіанти відповідей

обміну

протилежні

оборотні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест