Хімічний склад клітини

Додано: 20 вересня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 79 разів
12 запитань
Запитання 1

Універсальний розчинник, що бере участь у більшості реакцій в організмі:

варіанти відповідей

Вуглеводи

Білки

Вода

Ліпіди

Запитання 2

Біополімер, мономером якого є амінокислоти:

варіанти відповідей

Нуклеотиди

Білки

Моносахариди

Запитання 3

Альфа-спіраль або бета-складчастість, що стабілізовані водневими зв’язками утворюють … структуру білка.

варіанти відповідей

Первинну

Вторинну

Третинну

Четвертинну

Запитання 4

Процес оборотного руйнування всіх структур білка, крім первинної, має назву:

варіанти відповідей

Деструкція

Денатурація

Ренатурація

Конформація

Запитання 5

Назвіть білок, що виконує захисну функцію та синтезується клітинами організму у відповідь на проникнення вірусу.

варіанти відповідей

Актин

Фібрин

Інтерферон

Альбумін

Запитання 6

Білок мікротрубочок, що формує веретено поділу та органели руху...

варіанти відповідей

Кератин

Тубулін

Актин

Фібрин

Запитання 7

Білок, що визначає генетичну приналежність клітини до певного організму та групи клітин («паспорт» клітини)...

варіанти відповідей

Альбумін

Гемоглобін

Антигени

Пепсин

Запитання 8

До мікроелементів належать...

варіанти відповідей

Cu, Co, Zn, I, B, Mn

C, O, N, H

S, P, Na, Fe, K, Ca

Pb, Au, Ag

Запитання 9

На яких рівнях організації життя можна вивчати хімічний склад клітини...

варіанти відповідей

Екосистемному

Елементному

Організмовому

Молекулярному

Клітинному

Запитання 10

Деструкція - це...

варіанти відповідей

Процес відновлення зруйнованих структур

Необоротній процес руйнування первинної структури

Процес руйнування всіх структур білка, окрім первинної

Запитання 11

Скоротливий білок м’язових клітин

варіанти відповідей

Пепсин

Актин

Соматотропін

Міозин

Казеїн

Запитання 12

Вкажіть амінокислоти, які здатні синтезуватись організмом людини

варіанти відповідей

Незамінні

Замінні

Напівзамінні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест