22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Хімічний зв'язок

Додано: 9 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 28 разів
12 запитань
Запитання 1

 Який тип хімічного зв'язку в сполуці Кальцію з Бромом?

варіанти відповідей

йонний

ковалентний неполярний

ковалентний полярний

металічний

Запитання 2

Хімічний зв’язок у молекулі гідроген хлориду (хлороводню) утворюється за рахунок перекривання

варіанти відповідей

1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Хлору

1s-орбіталі атома Гідрогену та 3р-орбіталі атома Хлору

1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Хлору

1s-орбіталі атома Гідрогену та 2р-орбіталі атома Хлору

Запитання 3

На якій схемі зображено перекривання електронних хмар атомів у молекулі гідроген броміду?

варіанти відповідей
Запитання 4

У якого елемента сильніше виражені металічні властивості у Бору чи Алюмінію? 

варіанти відповідей

у Бору

у Алюмінію

у жодного з них

металічні властивості виражені однаково

Запитання 5

Який зв'язок виникає між атомами елементів із електронною конфігурацією зовнішнього енергетичного рівня ...2s22p2 і ...3s23p4

варіанти відповідей

ковалентний полярний

ковалентний неполярний

йоннний

металічний

Запитання 6

В молекулі якої речовини більш виражений ковалентний полярний зв'язок

варіанти відповідей

H2O

HCl

H2S

NH3

Запитання 7

Укажіть рядок, у якому формули речовин лише з ковалентним полярним зв’язком

варіанти відповідей

N2, N2O, O2

CO2, CO, CaO

NaCl, Na2O, Na2S

SO2, SO3, H2O

Запитання 8

Укажіть тип хімічного зв'язку у речовині, формула якої О3

варіанти відповідей

ковалентний полярний зв'язок

ковалентний неполярний зв'язок

металічний

йонний

Запитання 9

Проаналізуйте твердження і вкажіть правильне:

1. Ковалентний зв'язок виникає внаслідок притягання протилежно заряджених йонів.

2. Ковалентний зв'язок виникає внаслідок утворення спільних електронних пар.

3. Ковалентний зв'язок виникає внаслідок притягання позитивних йонів і вільних електронів.

варіанти відповідей

правильне перше твердження

правильне друге твердження

правильне третє твердження

всі твердження неправильні

Запитання 10

У речовині, утвореній елементами із порядковими номерами 17 і 20, виникає

варіанти відповідей

ковалентний полярний зв'язок

ковалентний неполярний зв'язок

йонний

металічний

Запитання 11

Більш сильні неметалеві властивості з елементів другого періоду має:

варіанти відповідей

Неон

Літій

Оксисен

Флуор

Запитання 12

Яке з тверджень про радіуси двох елементів є вірним?

А. У атома Карбону більший радіус , ніж у атома Силіцію

Б. Радіус Оксигену та Нітрогену однаковий

В. У атома Літію більший радіус, аніж у атома Бору

варіанти відповідей

Лише Б

Вірне Б та В

Лише В

Лише А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест