Дослідження якісного складу солей

Додано: 14 квітня 2022
Предмет:
Тест виконано: 240 разів
17 запитань
Запитання 1

Якісна реакція - це

варіанти відповідей

реакція, під час якої атоми простої речовини заміщують атоми в складній


реакція між двома простими речовинами

реакція, за допомогою якої можна визначити певні йони

реакція, під час якої з однієї складної речовини, утворюється дві або більше

Запитання 2

Катіон барію Ва2+ в розчинах визначають за допомогою

варіанти відповідей

силікат-аніонів SiО32-

хлорид-аніонів СІ- 

гідроксид-аніонів ОН-

сульфат-аніонів SО42-

Запитання 3

Якісним реактивом на ортофосфат-аніон РО43- є:

варіанти відповідей

катіон Ag+

катіон H+

катіон Na+

катіон K+

Запитання 4

Позначте ознаку реакції, що супроводжує взаємодію між розчинами амоній хлориду та натрій гідроксиду:

варіанти відповідей

випадання білого осаду

виділення вуглекислого газу

 поява різкого запаху

випадання жовтого осаду

Запитання 5

Позначте ознаку реакції, що супрводжує взаємодію між розчинами натрій сульфату та барій гідрокисду:

варіанти відповідей

 випадання білого молочного осаду

 випадання білого сирнистого осаду

випадання жовтого осаду

поява різкого запаху

Запитання 6

При взаємодії розчину ферум(ІІІ) сульфату з натрій гідроксидом утворюється

варіанти відповідей

блідо-зелений осад

 білий кристалічний осад

бурий осад

синій осад

Запитання 7

Яка ознака вказує на якісну реакцію на йон - CO32-

варіанти відповідей

випадання білого осаду

 поява різкого запаху

виділення газу

розчинення осаду

Запитання 8

Утворення блакитного осаду вказує на такий йон:

варіанти відповідей

Cu2+

Fe3+

K+

Ag+

Запитання 9

Установи речовину, за допомогою якої можна довести наявність у розчині BaCl2 хлорид-іонів: 

варіанти відповідей

AgNO3

 K3PO4

Al (OH)3

Zn(NO3)2

Запитання 10

Зазнач речовину, за допомогою якої можна визначити наявність сульфат-іонів у розчині:

варіанти відповідей

Ba(OH)2

Na3PO4

AgNO3

Fe(NO3)2

Запитання 11

Катіон Na+ можна визначити за

варіанти відповідей

зміною забарвлення полум'я

появою білого молочного осаду

виділенням газу

появою різкого запаху

Запитання 12

Змінюють забарвлення полум'я у фіолетовий колір йони

варіанти відповідей

К+

Na+

Ba2+

Cl-

Запитання 13

При взаємодії розчину натрій хлориду з аргентум (І) нітратом утворюється

варіанти відповідей

білий сирнистий осад

білий молочний осад

жовтий осад

синій осад

Запитання 14

Для визначення якісного складу NH4CO3 потрібно підібрати такі речовини:

варіанти відповідей

HCl i NaOH

AgNO3 i NaNO3

HCl i BaSO4

NaOH i NaNO3

Запитання 15

При аналізі йонного складу речовини використали розчин AgNO3. Утворився жовтий осад. Коли кристали невідомої речовини внесли в полум’я, то воно змінило своє забарвлення на фіолетовий колір. Вкажіть формулу речовини

варіанти відповідей

K3PO4

Na3PO4

BaSO4

KCl

Запитання 16

При аналізі йонного складу речовини використали розчин HCl. Виділився газ, що не підтримує горіння. Коли кристали невідомої речовини внесли в полум’я, то воно змінило своє забарвлення на жовтий колір. Вкажіть формулу речовини

варіанти відповідей

Na2CO3

K2CO3

NH4Cl

BaCO3

Запитання 17

Вкажіть йон і ознаку реакції для виявлення SiO32-

варіанти відповідей

H+; випадає осад

Н+; виділяється газ

Na+; випадає осад

К+; газ з неприємним запахом амоніаку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест