Хімія І семестр (сімейна форма навчання)

Додано: 4 грудня 2023
Предмет: Хімія, 7 клас
23 запитання
Запитання 1

Хімія - це наука про

варіанти відповідей

космічні тіла

рух тіл в просторі

речовини та їх перетворення

організми та їх властивості

Запитання 2

Що з перерахованого створено людиною:

варіанти відповідей

нафта

парфуми

скло

пісок

сталь

Запитання 3

В який період розвитку хімії шукали "філософський камінь"?

варіанти відповідей

ремісничий

античний

алхімічний

сучасний

Запитання 4

До нагрівальних приладів належить

варіанти відповідей

крапельниця

спиртівка

порцелянова чаша

шпатель

Запитання 5

Спиртівка складається з

варіанти відповідей

резервуар

муфта

гніт

трубка з диском

кільце

Запитання 6

Які частинки визначають властивості речовини?

варіанти відповідей

атоми

молекули

речовини

тіла

Запитання 7

Перехід речовини з газоподібного агрегатного стану в рідкий називається

варіанти відповідей

плавлення

кристалізація

конденсація

випаровування

Запитання 8

Перехід речовини з твердого агрегатного стану в газоподібний називається

варіанти відповідей

сублімація

конденсація

плавлення

випаровування

Запитання 9

З наведеного переліку виберіть суміші

варіанти відповідей

цукор  

мінеральна вода

кисень 

повітря 

граніт

Запитання 10

Суміш води і кухонної солі можна розділити

варіанти відповідей

відстоюванням

фільтруванням

випарюванням

дією магнітом

Запитання 11

Відносна атомна маса Оксигену

варіанти відповідей

8

15

16

32

Запитання 12

Порядковий номер Кальцію

варіанти відповідей

20

40

19

39

Запитання 13

Оберіть символ елемента 2 періоду IV групи:

варіанти відповідей

Ca

Zn

C

Si

Запитання 14

Молекула Сa(OH)2 читається -

варіанти відповідей

кальцій оксиген гідроген два

кальцій оксиген гідроген двічі

кальцій о аш два

кальцій о аш двічі

Запитання 15

Що означає запис О2

варіанти відповідей

атом Оксигену

два атоми Оксигену

молекула Оксигену

дві молекули Оксигену

Запитання 16

Речовина складається з 2 атомів Гідрогену, 1 атому Сульфуру і 4 атомів Оксигену. Яка це речовина?

варіанти відповідей

H2SO3

H2SO4

HNO4

H2NO4

Запитання 17

Оберіть рядок з формулами лише простих речовин

варіанти відповідей

Fe, Р4, О3, SO3

FeO, P2O5, О3, Si

Fe, Р4, О3, Si

Ne, H2O, O3, Si

Запитання 18

Визначте валентність елементів у формулі Cl2O7

варіанти відповідей

Хлор - ІІ, Оксиген - VII

Хлор - VII, Оксиген - ІІ

Хлор - VII, Оксиген - V

Хлор - ІІ, Оксиген - IX

Запитання 19

Відносна молекулярна маса молекули NH3=

варіанти відповідей

17

8

10

15

Запитання 20

Позначте хімічні явища

варіанти відповідей

танення льоду

розплавлення парафіну

горіння листя

ржавіння заліза

скисання молока

Запитання 21

Індекс – це число, яке показує


варіанти відповідей

кількість атомів в молекулі

масу атома  

кількість окремих молекул

заряд ядра атома

Запитання 22

Серед переліку обрати метали

варіанти відповідей

кальцій

алюміній

кисень

графіт

ртуть

Запитання 23

Масова частка Карбону в молекулі С6Н12О6=

варіанти відповідей

100%

40%

6,7%

53,3%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест