Хмарні сервіси

Додано: 11 жовтня 2022
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 337 разів
12 запитань
Запитання 1

Що називають хмарними технологіями?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб

Сукупність методів пошуку даних в Інтернеті

Сукупність усіх сервісів, які надає Інтернет

Запитання 2

Як називається інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб?

варіанти відповідей

Хмарне навчальне середовище

Соціальне навчальне середовище

Віртуальне навчальне середовище

Персональне навчальне середовище

Запитання 3

Як іще називають хмарне сховище даних?

варіанти відповідей

Хмарний клієнт

Хмарний диск

Хмарна пошта

Хмарний сервер

Запитання 4

Які компанії надають найпопулярніші хмарні сервіси?

варіанти відповідей

Adobe

Microsoft

Google

Mozilla

Запитання 5

Що може бути джерелом наповнення персонального навчального середовища?

варіанти відповідей

Інтернет

Бібліотека

Струмок

Телебачення

Запитання 6

Виберіть призначення хмарного диска

варіанти відповідей

Віддалене зберігання даних 

YouTube

E-mail

Офісні веб-програми

Запитання 7

Як називається Google-меню, що відкривається кнопкою

варіанти відповідей

Додатки

Меню

Редактори

Служби

Запитання 8

До хмарних сервісів належіть:

варіанти відповідей

сховище файлів

онлайн-перекладачі

онлайн-редактори

онлайн-карти

електронна пошта

Запитання 9

Що таке "хмара" з точки зору інформатики?

варіанти відповідей

це сервер опрацювання даних, які використовують користувачі за допомогою глобальної мережі.

 це мережа розподілених центрів пересилання даних, які використовують користувачі за допомогою глобальної мережі.

це сервер опрацювання даних,які використовують користувачі без допомоги глобальної мережі.

це деякий сервер або мережа розподілених центрів опрацювання даних, де зберігаються дані та програми, які використовують користувачі за допомогою глобальної мережі.

Запитання 10

До недоліків використання хмарних сервісів слід віднести

варіанти відповідей

залежність від наявності та якості каналу інтернет-зв'язку

небезпеку порушення конфіденційності даних

необмежений обсяг збереження даних

потрібні потужні комп'ютери

Запитання 11

Які із перерахованих сервісів належать до хмарних сервісів

варіанти відповідей

Uber

Dropbox

Google Drive

Mega

One Drive

Запитання 12

Які із сервісів належать до сервісів публікування даних?

варіанти відповідей

блоги

вікі

сховища текстів, фото

геосервіси

документи Google

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест