29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

І мертвим, І ЖИВИМ

Додано: 10 березня
Предмет: Українська література, 9 клас
Тест виконано: 13 разів
20 запитань
Запитання 1

За жанром твір "І мертвим, і живим, і ненарожденним..."

варіанти відповідей

історична поема

поема-послання

лірична пісня

поема-інвектива

Запитання 2

Яким художнім засобом є рядки у творі "і потече сторіками кров у синє море"

варіанти відповідей

гіпербола

епітет

персоніфікація

метафора

Запитання 3

Тарас Григорович у творі, звертаючись до співвітчизників, за­кликає їх

варіанти відповідей

поважати один одного

писати художні твори про минувшину

вирушити за кордон на пошук щасливої долі

чужому навчатися і свого не цуратися

Запитання 4

У словах «Настане суд, заговорять / І Дніпро, і гори! / І потече сторіками / Кров у синє море / Дітей ваших…» автор висловлює 

варіанти відповідей

звинувачення

пророцтво

здивування

занепокоєння

Запитання 5

Яким художнім засобом є рядки у творі "настане суд, заговорять і Дніпро, і гори"

варіанти відповідей

гіпербола

персоніфікація

метонімія

епітет

Запитання 6

«І мертвим, і живим…» було написано

варіанти відповідей

у грудні 1845 року в с. В’юнищах, де Шевченко деякий час проживав у маєтку С. Самойлова

у 1845 р. в Переяславі

кінцем 1838 р. - початком 1839 р., С.-Петербург

Запитання 7

Поема "І мертвим, і живим..." написана у формі

варіанти відповідей

діалогу

монологу

полілогу

послання

Запитання 8

У творі "І мертвим, і живим, і ненародженним..." поет дорікає панству за те, що вони

варіанти відповідей

багато сплять

багато їдять

байдужі до бідних

правдою торгують

Запитання 9

Найкращим в світі є, на думку автора, (поема "І мертвим, і живим, і ненародженним...")

варіанти відповідей

Дніпро

Сибір

рай

влада

Запитання 10

Якби українці вчились так, як треба, то вони були б

варіанти відповідей

освіченими

шанованими

мудрими

багатими

Запитання 11

У творі "І мертвим, і живим, і ненарожденним..." поет негативно ставиться до людей, які

варіанти відповідей

зневажають мову

зневажають традиції народу

зневажають владу

зневажають історію краю

Запитання 12

Сарказм - це

варіанти відповідей

насмішка, замаскована зовні благопристойною формою.

прийом у літературі, заснований на явному спотворенні, перебільшенні чи применшенні зображуваного, на поєднанні різних контрастів: фантастичного з реальним, трагічного з комічним.

сатиричний малюнок загостренного, критично-викривального характеру; переносно-смішне наслідування, перекручування оригіналу.

їдка, викривальна, особливо дошкульна насмішка, сповнена крайньої ненависті й гнівного презирства.

Запитання 13

У творі "І мертвим, і живим..." Т. Шевченко називає Україну

варіанти відповідей

вдовою

руїною

сиротою

раєм

Запитання 14

За словами Т. Шевченка, свою історію потрібно вивчати

варіанти відповідей

від А до Я

від слова до слова 

від початку до кінця

від батька до сина

Запитання 15

Композиція "І мертвим, і живим, і ненарожденним..." складається з

варіанти відповідей

4 частин

5 частин

3 частин і епілогу

6 частин

Запитання 16

Мотивом твору «І мертвим, і живим…» є

варіанти відповідей

уславлення героїзму козацтва й утвердження цінності історичної пам’яті народу

заклик до пробудження в українців почуттів національної гідності і честі

осуд аморальності пана-спокусника, легковажності дівчини, співчуття до матері-покритки та її дитини

осуд і викриття російського самодержавства, звеличення борців за волю з кривавою деспотією, пристрасне заперечення гноблення народів

Запитання 17

У заключній частині твору «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Т. Шевченко

варіанти відповідей

погрожує кривдникам страшним судом

не сподівається на зміни

висловлює надію на відродження України

сподівається, що пани одумаються.

Запитання 18

Критика української еліти, яка зневажає український народ, і заклик до соціального примирення заради відродження нації звучать у творі Т. Шевченка

варіанти відповідей

"Кавказ"

"Сон (У всякого своя доля...)"

"Гайдамаки"

"І мертвим, і живим..."

Запитання 19

Афоризми "В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля"; "І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь" з*явилися у творі

варіанти відповідей

"Сон" ("У всякого своя доля...").

"Кавказ"

"І мертвим, і живим..."

"Причинна"

Запитання 20

Заклик до українців «Обніміться ж, брати мої. / Молю вас, благаю!» є у творі, де є рядки

варіанти відповідей

«Он глянь, - у тім раю, що ти покидаєш, / Латану свитину з каліки знімають, / З шкурою знімають, бо нічим обуть / Княжат недорослих; а он розпинають...»

«Якби ви з нами подружились, / Багато б дечому навчились! / У нас же й світа як на те – / Одна Сибір неісходима, / А тюрм! А люду!.. Що й лічить!»

 «І мене в сем’ї великій, / В сем’ї вольній, новій, / Не забудьте пом’янути / Незлим тихим словом»

«Не дуріте самі себе, / Учітесь, читайте, / І чужому научайтесь, / Й свого не цурайтесь, / Бо хто матір забуває, / Того Бог карає, / Того діти цураються...»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест