Імпульс фотона. Фотоефект

Додано: 14 березня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 9 разів
7 запитань
Запитання 1

Фотоефект - це ...

варіанти відповідей

втрата металевою ластинкою позитивного заряду

емісія електронів із поверхні металу при його нагріванні

 взаємодія електронів і фотонів

емісія електронів із поверхні металу під дією світла

Запитання 2

Кількість вибитих електронів з поверхні металу ...

варіанти відповідей

 залежить від довжини хвилі випромінюванна

прямо пропорційна інтенсивності випромінювання

не залежить від інтенсивності випромінювання

залежить від частоти випромінювання

Запитання 3

Енергія фотонів, що падає на поверхню металевої пластини дорівнює 4,5 еВ. Якщо максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює 1,5 еВ, то робота виходу електрона з металу становить

варіанти відповідей

1,5 еВ

3 еВ

4,5 еВ

6 еВ

Запитання 4

Обчисліть енергію фотонів, що відповідають випромінюванню, частота якого 6,5∙1014 Гц. Стала планка 6,63х10-34 Дж*с.

варіанти відповідей

4,6∙10─19 Дж

5,6∙10─19 Дж

4,3∙10─19 Дж

6,6∙10─19 Дж

Запитання 5

Виберіть числове значення сталої Планка:

варіанти відповідей

= 6,67∙10─11 Джс

h = 6,63∙10─34 Джс

h = 6,63∙10─34 Дж/с

h = 1,38∙10─34 Дж/с

Запитання 6

Обчисліть імпульс фотона, енергія якого 5∙10─19 Дж:

варіанти відповідей

4,82∙10─27 кгм/с

1,8∙10─27 кгм/с

1,67∙10─27 кгм/с

4,3∙10─27 кгм/с

1,3∙10─27 кгм/с

Запитання 7

Робота виходу фотоелектронів із цинку дорівнює 5,6∙10─19 Дж. Знайдіть кінетичну енергію фотоелектронів, якщо фотоефект виникає під дією світла, довжина хвилі якого 0,48 мкм. Стала Планка 6,63х10-34 Дж*с, швидкість світла 3х108 м/с.

варіанти відповідей

-1,5х10-19 Дж

9,7х10-19 Дж

0,74х10-19 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест