Інформація та інформаційні відносини.

Додано: 8 червня 2023
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
10 запитань
Запитання 1

Нездатність системи протистояти реалізації певної загрози або ж сукупності загроз - це …

варіанти відповідей

вразливість

загроза

атака

вплив

Запитання 2

Будь-які обставини чи події, що можуть спричинити порушення політики безпеки інформації та нанесення збитку ІС - це …

варіанти відповідей

загроза

атака

залежність

тероризм

Запитання 3

Залежність від різних джерел інформації, нав'язливе бажання отримувати інформацію будь-яким доступним способом і хвороблива нездатність відмовитися від безперервного отримання інформації усіма можливими способами.

варіанти відповідей

інформаційна залежність

інформаційна війна


інформаційна тероризм


інформаційне середовище

Запитання 4

Автоматизована інформаційна система поєднує в собі :

варіанти відповідей

обчислювальну систему

фізичне середовище

персонал

інформацію, яка обробляється

інформаційний захист

інформаційні вразливості

Запитання 5

Гранично небезпечне соціальне явище, спрямоване на дезорієнтацію свідомості людей з метою деструктивного видозміни істинності знань, світогляду і думок мирного населення шляхом застосування інформаційних ресурсів і систем це ..

варіанти відповідей

Інформаційна тероризм

Інформаційна війна

Інформаційна залежність

Інформаційне середовище

Запитання 6

Інформаційний захист це …

варіанти відповідей

процес забезпечення інформаційної безпеки.

стан і умови життєдіяльності особистості, при яких реалізуються її інформаційні права і свободи.

потенційна можливість певним чином порушити інформаційну безпеку

сукупність інформації, що оточує людину, незалежно від форми її подання

Запитання 7

Потенційна можливість певним чином порушити інформаційну безпеку це…

варіанти відповідей

Інформаційна загроза

Інформаційна атака

Інформаційна війна

Інформаційний тероризм


Запитання 8

Під безпекою інформаційного середовища розуміється

варіанти відповідей

захищеність системи від випадкового або навмисного втручання в нормальний процес її функціонування.

потенційна можливість певним чином порушити інформаційну безпеку.

процес забезпечення інформаційної безпеки.

стан і умови життєдіяльності особистості, при яких реалізуються її інформаційні права і свободи.

Запитання 9

Сукупність інформації, що оточує людину, незалежно від форми її подання це …

варіанти відповідей

Інформаційне середовище

Інформація

Властивість інформації

Інформаційна безпека

Запитання 10

Вкажіть основні властивості інформації

варіанти відповідей

Конфіденційність

Цілісність

Доступність


Апелювання

Вірогідність

Автентичність

Правдивість

Значимість

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест