16 липня о 18:00Вебінар: Один день із життя НУШ: створюємо цікавий урок-конспект

Інформаційні технології в суспільстві

Додано: 6 жовтня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 16 разів
42 запитання
Запитання 1

Послуги інтернет-банкінгу:

варіанти відповідей

переводити гроші з картки на картку

переводити гроші на рахунки будь-яких

фізичних і юридичних осіб

самостійно блокувати й розблокувати

свої платіжні картки

отримувати інформацію про залишки грошей

на рахунку й контролювати їх рух

оплачувати комунальні послуги

знімати гроші з чужої картки

Запитання 2

У яких сервісах задіяні хмарні технології?

варіанти відповідей

Використання ресурсів віддалених серверів для обчислень

Телекомунікація засобами Skype, Viber та ін. 

Зберігання даних у віддалених сховищах: Dropbox, Google Drive та ін. 

Мандрування сайтами глобальної мережі Інтернет 

Запитання 3

До якого типу загроз користувачам Інтернету відноситься Фішинг?

варіанти відповідей

електронні методи впливу

від користувачів

Запитання 4

В якому з перелічених пристроїв використовуються Smart-технології?

варіанти відповідей

калькулятор

розумний годинник

фітнес-трекери

смартфон

факс

Запитання 5

Дії, що спрямовані на порушення штатного режиму функціонування системи, порушення доступності її сервісів, отримання несанкціонованого доступу до конфіденційних відомостей, порушення цілісності даних тощо називають

варіанти відповідей

хакерська атака

фішинг

бот-атака

взламування пароля

Запитання 6

Технології здійснення операцій над текстами, графічними зображеннями, презентаціями, числовими та мультимедійними даними з використанням комп'ютерів називаються ....

варіанти відповідей

комп'ютерними технологіями

апаратними технологіями

інформаційними технологіями

інший варіант

Запитання 7

Основними загрозами і Інтернеті є...

варіанти відповідей

крадіжка особистості

ботнет-мережі

фішинг

PlayMarket

Запитання 8

Область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних комп'ютерних систем, інтелектуальних комп'ютерних програм, які імітують роботу людського розуму називається....

варіанти відповідей

штучний інтелект

SMART-речі

Інтернет майбутнього

Запитання 9

Яка з програм не є програмою органайзером?

варіанти відповідей

Google Календар

C-Organizer

Googie Chrоme

Microsoft OneNote

Запитання 10

Реклама товарів і послуг в Інтернеті, зростання продаж займається....

варіанти відповідей

Інтернет-маркетинг

Інтернет-банкінг

Менеджери

Смарт-технології

Запитання 11

Як можна назвати елетронні посібники, тренажери, електронні атласи, електронні хрестоматії тощо?

варіанти відповідей

Смарт-технології

системні програми

педагогічні програмні засоби

мультимедійні програми

Запитання 12

Службами інтерактивного спілкування є ...

варіанти відповідей

Viber, WhatsApp, Skyre та інші

Facebook, Instagram та ін.

Viber, WhatsApp, Skyre, Facebook, Instagram та інші

Запитання 13

Що називають Інформаційною безпекою?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Норми поведінки осіб у інформаційному просторі

Розділ інформатики, що вивчає закономірності забезпечення захисту інформаційних ресурсів фізичних осіб, підприємств, організацій, державних установ тощо від втрати, порушення 

Сукупність антивірусних програм

Запитання 14

Що таке захищений сайт?

варіанти відповідей

Сайт, який захищений від хакерських атак

Сайт, який копіює сайти відомих банків, інтернет-магазинів тощо

Сайт, зайти на який можна лише увівши певний пароль

Сайт, який використовує для обміну даними протоколи захищеного зв’язку

Запитання 15

Як називається суспільство, розвиток якого в першу чергу залежить від створення, перероблення й використання інформації? 

варіанти відповідей

Розвинене суспільство

Індустріальне суспільство

Технологічне суспільство 

Інформаційне суспільство

Запитання 16

Яку можливість надає дистанційна освіта? 

варіанти відповідей

Можливість заробити гроші онлайн

Можливість застосування викладачами й учнями комп’ютерних програмних засобів у процесі навчання 

Можливість навчатися й отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час 

Можливість дізнаватись про сучасні освітні технології  

Запитання 17

Стан, при якому інформаційні дані не можуть бути отримані неавторизованим користувачем або процесом – …

варіанти відповідей

доступність

цілісність

конфіденційність

Запитання 18

особа, що намагається отримати несанкціонований доступ до комп'ютерних систем;

варіанти відповідей

Блокчейн

Dos-атака

 Хакер

Бекдор.

Запитання 19

Виберіть надійні паролі

варіанти відповідей

1(25DF4sdd 

qwerty

11111

RE18ZE$Ng 

Запитання 20

Сервіс для розміщення відео


варіанти відповідей
Запитання 21

Вкажіть ризики, з якими Ви можете зустрітись, працюючи в мережі Інтернет

варіанти відповідей

 надокучлива реклама.

віруси, шкідливі програми.

крадіжка особистої інформації.

швидка передача даних.

Запитання 22

В сучасному суспсільстві найважливішим економічним ресурсом є ...

варіанти відповідей

інформація

гроші

корисні копалини

засоби зв'язку

Запитання 23

Яку професію в принципі не можна здобути (навчитись) дистанційно?

варіанти відповідей

Бухгалтер

Хірург

Економіст

Дизайнер

Запитання 24

Послуга інтернет-банкінгу надає можливості:

варіанти відповідей

переводити гроші з картки на картку

переводити гроші на рахунки будь-яких фізичних і юридичних осіб

самостійно блокувати й розблокувати свої платіжні картки

отримувати інформацію про залишки грошей на рахунку й контролювати їх рух 

оплачувати комунальні послуги 

знімати гроші з чужої картки

Запитання 25

Навіщо призначений інтернет-сервіс -Хмарний диск?

варіанти відповідей

 Розміщення та перегляд відеофайлів

Електронне листування

Віддалене зберігання даних 

Колективне створення й редагування документів

Запитання 26

Найдавнішими й найпоширенішими інформаційними системами (ІС) вважають

варіанти відповідей

бібліотека

дощечка

папірус

скелі

Запитання 27

До технічних засобів належать

варіанти відповідей

комп’ютери

пристрої збирання,


пристрої накопичення

пристрої опрацювання й виведення інформаційних даних

пристрої передавання даних і канали зв’язку

технічна документація

споживач

організаційне й правове забезпечення

Запитання 28

Який тип захисту авторського права використано, якщо автори розповсюджують програми, які не здатні друкувати документи або зберігати їх у пам’яті комп’ютера?

варіанти відповідей

захист від копіювання

обмежена функціональність

криптографічні конверти

«годинникова бомба»

Запитання 29

Процес повідомлення суб'єктом свого імені або номера, з метою отримання певних прав доступу на виконання деяких (дозволених йому) дій в системах з обмеженим доступом:

варіанти відповідей

Деперсоналізація

Ідентифікація 

Авторизація

Запитання 30

Інформаційно-комунікаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних.


варіанти відповідей

Хмарні технології

Онлайн перекладачі

Поштові служби Інтернету

Запитання 31

Провайдери – це організації, які:


варіанти відповідей

üобслуговують канали передавання даних і надають послуги Інтернету своїм клієнтам; 

üвиділяють апаратні та програмні ресурси своїх серверів для розміщення файлів користувачів; 

üзабезпечують клієнтам доступ до ресурсів своїх серверів та опрацювання їх запитів;

Забезпечують збереження та доступ до особистих файлів з будь-якого комп'ютера, який має підключення до інтернету

Запитання 32

Використовувати   хмарні   сервіси  можна  на  різноманітних  пристроях:


варіанти відповідей

Планшет

Смартфон

Ноутбук

Нетбук

Телефон

Запитання 33

Сховище файлів


варіанти відповідей
Запитання 34

Поштова служба


варіанти відповідей
Запитання 35

Дії, що спрямовані на порушення штатного режиму функціонування системи, порушення доступності її сервісів, отримання несанкціонованого доступу до конфіденційних відомостей, порушення цілісності даних тощо називають

варіанти відповідей

хакерська атака

фішинг

бот-атака

взламування пароля

Запитання 36

Електронні довідникові видання, що містять основні відомості з однієї чи кількох галузей знань і практичної діяльності, подані в коротких статтях, доповнені аудіо- та відеоматеріалами, засобами пошуку та відбору довідникових матеріалів.

варіанти відповідей

Електронні атласи

Електронна хрестоматія

Електронні енциклопедії

Електронні словники

Запитання 37

Форма організації публічного управління й адміністрування, яка за рахунок широкого застосування новітніх цифрових технологій забезпечує якісно новий рівень відкритої взаємодії держави і суспільства – це …

варіанти відповідей

електронне урядування

інтернет-маркетинг

інтернет-банкінг

мобільна комерція

інтернет-реклама

Запитання 38

Який метод використовують деякі сайти для захисту пароля облікового запису від зламу?

варіанти відповідей

Антивірусні програми

Електронний підпис

Двоетапна перевірка

Логін облікового запису

Запитання 39

Однією з умов безпечної роботи в інформаційній системі є дотримання користувачем таких правил:

варіанти відповідей

відкриття листів та іншої інформації від невідомих відправників

використовувати всі наявні доступи до комп'ютерної мережі


регулярне оновлення системного програмного забезпечення

нерегулярне використання антивірусів

використання неліцензійних програмних продуктів

використання засобів криптографії

дублювання інформації (створення копій)

обмеження доступу користувачів до налаштування операційної системи

Запитання 40

Інтерактивне меню, що реалізується за допомогою сенсорного дисплею, який розміщують біля столу або на столі, за яким сидить гість , чи біля барної стійки.

варіанти відповідей

Меню

Електронне меню

Онлай меню

Інша відповідь

Запитання 41

Виберіть із переліку напрями використання штучного інтелекту.

варіанти відповідей

розпізнання образів (текстів, мови, графічних зображень, емоцій, запахів тощо)

машинний переклад текстів різними мовами

робототехніка

об'єднує реальні речі в віртуальні системи

забезпечення прозорості державної політики для громадян

Запитання 42

Інтернет-маркетинг займається:

варіанти відповідей

рекламою товарів і послуг в Інтернеті

забезпеченням прозорості державної політики для громадян

цілодобовим наданням банківських послуг клієнтам через Інтернет

створенням комп'ютерної музики та малюванням картин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест