23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Інтеграція та глобалізація, ВОРОБЙОВ, СТЕПАНЕНКО, РіЖКОВ

Додано: 18 травня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 10 разів
10 запитань
Запитання 1

Злиття економік різних країн у єдину економічну систему, об'єднання фінансових, товарних та інформаційних потоків у світовому масштабі - це. .

варіанти відповідей

Глобалізація

Цивілізація

Інтеграція

Консерватизм

Запитання 2

До яких міжнародних організацій належить Україна?

варіанти відповідей

ООН

ЕС

СОТ

ОПЕК

Запитання 3

Найбільш успішний інтеграційний проект у світі, це:

варіанти відповідей

ЕС

СНД

АНЗЮС

АЗС

Запитання 4

Добровільне об'єднання окремих частин в єдине ціле

варіанти відповідей

Корпорація

Інтеграція

Інкорпорація

Глобалізація

Запитання 5

До глобальних проблем людства належать

варіанти відповідей

Міжнародних відносин

Збільшення цін

Взаємодії суспільства і природи

Взаємовідносин особи і суспільства

Нестача роботи на ринку праці

Запитання 6

Скільки етапів європейської економічної інтеграції

варіанти відповідей

3

4

2

6

Запитання 7

Виїзд працездатного населення з країни перебування для довгострокового або постійного проживання в іншу країну-це

варіанти відповідей

Еміграція

Імміграція

Нелегальна міграція

Заробітки

Запитання 8

Оберіть варіант, де усі відповіді є мотивами міграції

варіанти відповідей

Політичні, військові, економічні, соціальні, екологічні катастрофи

Політичні, військові, економічні, волонтерські, екологічні катастрофи

Політичні, срортивні, економічні, соціальні, екологічні катастрофи

Політичні, військові, родині, соціальні, екологічні катастрофи

Запитання 9

Які міжнародні організації здійснюють контроль над глобальними процесами?

варіанти відповідей

МАГАТЕ

ООН

АНЗЮС

ЕС

Запитання 10

Коли відбувся Вашингтонський консенсус стосовно провідних країн світу

варіанти відповідей

1999

2005

1987

1992

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест