Інтерференція та дифракція світла

Додано: 9 березня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 4 рази
24 запитання
Запитання 1

Світло - це електромагнітні хвилі, які сприймає око людини, тобто хвилі довжиною:

варіанти відповідей

від 380 см до 760 см

від 380 нм до 760 нм

від 380 мм до 760 мм

від 380 мкм до 760 мкм

Запитання 2

Явище підсилення коливань в одних точках середовища і послаблення в інших, яке є результатом накладання хвиль однієї довжини, називається…


варіанти відповідей

інтерференцією    


дифракцією               

дисперсією

полярізацією

Запитання 3

Дифракцією світла називається…


варіанти відповідей

зміна напряму світлових променів при переході з одного середовища в іншеогинання світлом перешкод


взаємне посилення чи послаблення двох когерентних світлових хвиль

Запитання 4

Виберіть визначення інтерференції:

варіанти відповідей

відбивання хвиль від межі двох середовищ

заломлення світла на межі двох середовищ

накладення хвиль, що призводить до утворення в кожній точці простору сталої амплітуди коливань

розкладання білого світла в спектр

Запитання 5

Вкажіть, за якої умови спостерігається інтерференція:

варіанти відповідей

амплітуди коливань хвиль повинні бути однаковими

амплітуди і частоти коливань хвиль повинні бути однаковими

довжини хвиль повинні бути однаковими

світлові хвилі мають бути когерентними

Запитання 6

Принцип Гюнгенса - це

варіанти відповідей

залежність показника заломлення світла від довжини хвилі

кожна точка фронту світлової хвилі сама стає джерелом "вторинних " сферичних хвиль

орієнтація вектора напруженості світлової хвилі під час взаємодії із речовиною

сукупність точок простору , до якиху цей момент дійшла хвиля

Запитання 7

Фронт хвилі - це

варіанти відповідей

залежність показника заломлення світла від довжини хвилі

кожна точка фронту світлової хвилі сама стає джерелом "вторинних" сферичних хвиль

орієнтація вектора напруженості світлової хвилі під час взаємодії із речовиною

сукупність точок простору, до яких у цей момент дійшла хвиля

Запитання 8

При проходженні світла через отвір, розміри якого порівняні з довжиною світлової хвилі, спостерігається …

варіанти відповідей

дисперсія світла

поляризація світла

дифракція світла

інтерференція світла

Запитання 9

Розділ фізики, що вивчає явища, пов'язані з поширенням електромагнітних хвиль видимого діапазону та їхню взаємодію з речовиною

варіанти відповідей

геометрична оптика

хвильова оптика

оптика

коливання і хвилі

Запитання 10

Чим пояснюється забарвлення поверхні мильної бульбашки? 

варіанти відповідей

Інтерференцією променів, відбитих двома поверхнями бульбашки

Відбиванням світлових хвиль різного кольору від зовнішньої поверхні плівки під різними кутами


Поглинанням плівкою світлових хвиль певного кольору

Огинанням світловими хвилями поверхонь мильних бульбашок

Запитання 11

При освітленні сонячними променями плями бензину на поверхні води спостерігаються кольорові смуги. Вони виникають унаслідок … 

варіанти відповідей

Інтерференції   

Поляризації 

Дифракції  

Дисперсії

Запитання 12

Вкажіть результат інтерференції в точці на екрані, якщо різниця ходу двох когерентних хвиль до неї дорівнює цілому числу довжин хвиль:

варіанти відповідей

інтерференційний максимум

інтерференційний мінімум

може бути і максимум, і мінімум

не максимум і не мінімум

Запитання 13

Дифракційні ґратки бувають

варіанти відповідей

прозорі

відбивні

заломлюючі

Запитання 14

Укажіть правильне твердження. Веселка – це ...

варіанти відповідей

Оптичний обман зору

Оптичне явище, що виникає при огинанні світловими хвилями малих крапель води

Оптичне явище, що виникає внаслідок розкладання білого світла у спектр при заломленні на краплях води


Оптичне явище, що виникає внаслідок накладання світлових хвиль.


Запитання 15

Світло якого з перелічених кольорів поширюється в атмосфері з найбільшою швидкістю? 

варіанти відповідей

зеленого

червоного

жовтого

фіолетового

Запитання 16

Світло якого з перелічених кольорів поширюється у вакуумі з найбільшою швидкістю? 

варіанти відповідей

жовтого

зеленого

фіолетового

Швидкість усіх складових спектра однакова

Запитання 17

Чому небо має блакитний колір? 

варіанти відповідей

Бо хвилі цієї ділянки спектра зазнають найбільшого розсіяння

Бо світлові хвилі цієї ділянки спектра найкраще огинають мікрочастинки, що містяться в атмосфері

Бо світлові хвилі цієї ділянки спектра найбільше поглинаються атмосферою

Запитання 18

Для того, щоб хвилі підсилювали (або послаблювали) одна одну, треба, щоб вони мали: 1) однакову довжину (частоту); 2) сталу в часі різницю фаз, - тобто ці хвилі були ...

варіанти відповідей

рівновеликими

когерентними

поляризованими

поздовжніми

Запитання 19

Під час інтерференції енергія не зникає - відбувається...

варіанти відповідей

її трансформація в теплову

її перехід від одного тіла до іншого

її трансформація в хімічну

її перерозподіл у просторі

Запитання 20

Якщо різниця ходу двох світлових хвиль, що надходять у цю світлову точку, дорівнює цілому числу довжин хвиль (парному числу півхвиль), то в даній точці спостерігається...

варіанти відповідей

послаблення світла (умова інтереренційного максимуму)

послаблення світла (умова інтереренційного мінімуму)

посилення світла (умова інтереренційного максимуму)

посилення світла (умова інтереренційного мінімуму)

Запитання 21

Якщо різниця ходу двох світлових хвиль, що надходять у цю світлову точку дорівнює непарному числу півхвиль, то в даній точці спостерігається...

варіанти відповідей

послаблення світла (умова інтерференційного мінімуму)

посилення світла (умова інтерференційного мінімуму)

послаблення світла (умова інтерференційного максимуму)

посилення світла (умова інтерференційного максимуму)

Запитання 22

Установіть відповідність між видом світлових хвиль та їх описом.

1. Когерентні

2. Поляризовані

3. Монохроматичні

4. Неполяризовані

А. Хвилі, у яких коливання відбуваються в одній площині.

Б. Хвилі, у яких коливання відбуваються у різних площинах.

В. Хвилі однакової частоти.

Г. Хвилі однакової амплітуди.

Д. Хвилі однакової частоти і сталої різниці фаз у будь-якій точці.

варіанти відповідей

1-д, 2-а, 3-в, 4-б

1-г, 2-а, 3-д, 4-б

1-а, 2-ь, 3-в, 4-д

1-д, 2-в, 3-б, 4-а

Запитання 23

Установіть відповідність між фізичним явищем та його застосування.

1. Інтерференція

2. Дисперсія

3. Поляризація

4. Дифракція

А. Просвітлення оптики.

Б. Експериментальне визначення довжини світлової хвилі.

В. Зменшення інтенсивності світла фар зустрічних автомобілів.

Г. Спектральний аналіз.

Д. Утворення кольорових зображень на плівці фотоапарата.

варіанти відповідей

1-а, 2-д, 3-в, 4-б

1-в, 2-г, 3-б, 4-а

1-д, 2-в, 3-б, 4-а

1-д, 2-г, 3-в, 4-б

Запитання 24

У спектрі виділяють ..... кольорів

варіанти відповідей

3

5

7

8

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест