ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІІ 2 КУРС.Становлення соціологічної думки в Україні

Додано: 3 листопада 2020
Предмет: Я досліджую світ, 11 клас
26 запитань
Запитання 1

Найбільший літопис Киівської Русі має назву

варіанти відповідей

"Літопис за Іпатіївським списком"

"Повість временних літ"

"Козацький літопис".

Запитання 2

Один із перших творів митрополита Іларіона має назву

варіанти відповідей

Іпатіївський літопис

Слово про закон і благодать

Повчання дітям

Запитання 3

Автором відомого твору "Повчання дітям" є

варіанти відповідей

Володимир Мономах

Ярослав Мудрий

Іван Вишенський

Запитання 4

У якому епічному творі висвітлюється ідея необхідності політичного об'єднання руських земель і припинення міжусобної боротьби у Київській Русі.


варіанти відповідей

"Слово о полку Ігоревім"

"Книга Буття українського народу"

"Апокрисис"

Запитання 5

В якому творі Христофора Філалета обґрунтовується і захищається ідея рівності і соціальної справедливості, дотримання усіма громадянами держави, утому числі й монархом, суспільного договору і природних прав

варіанти відповідей

"Послання до всіх в лядській землі живущих"

"Апокрисис"

"Порада",

Запитання 6

Автором твору "Послання до всіх в лядській землі живущих" є

варіанти відповідей

Іван Вишенський

Христофор Філалет

Сергій Подолинський

Запитання 7

Який видатний український філософ зробив великий внесок в розвиток соціологічної думки XVIII ст.

варіанти відповідей

Михайло Драгоманов

Феофан Прокопович

Григорій Сковорода

Запитання 8

Яку назву мало братство, яке поєднало у собі великих майстрів слова, учених та громадських діячів — Т. Шевченка, М. Костомарова, П. Куліша, В. Гулака, О. Білозерського та ін.

варіанти відповідей

Кирило-Мефодіївське братство

Наукове братство

Науково-літературне братство

Запитання 9

У якому журналі були надруковані праці Женевського гуртка


варіанти відповідей

"Громада",

"Спільнота ",

"Женевська громада ",

Запитання 10

У який проміжок часу видавався журнал "Громада"

варіанти відповідей

1807 - 1882 pp.

1878 - 1882 pp.

1890 - 1882 pp.

Запитання 11

У якій монографії С.Подолинський вдається до аналізу соціального становища українських робітників, їх відносин з роботодавцями.

варіанти відповідей

"Ремесла і ресурси на Україні"

"Ремесла і хвабрики на Україні"

"Раби і хвабрики на Україні"

Запитання 12

Михайло Драгоманов визначав Соціологію як

варіанти відповідей

науку про діяльність людей у системі

науку про діяльність людей у соціумі

науку про діяльність людей у суспільстві

Запитання 13

"Соціологія-це наука про громадське життя". Кому належить це визначення соціології?

варіанти відповідей

Ф. Вовк

М. Ковалевський

О.Стронін

Запитання 14

Одним із засновників Міжнародного соціологічного інституту був

варіанти відповідей

Максим Ковалевський

Федір Вовк

Олександр Стронін

Запитання 15

Відома двотомна праця М.Ковалевського має назву

варіанти відповідей

"Соціологія"

"Генетична соціологія "

"Соціологія громадянства"

Запитання 16

Представником якої школи в українській соціології був Олександр Стронін

варіанти відповідей

органістичної школи

органічної школи

організаційної щколи

Запитання 17

Які три закони функціонування суспільства виділяє О.Стронін

варіанти відповідей

фізичний, соціальний та політичний

біологічний, соціальний та політичний

біологічний, соціологічний та політичний

Запитання 18

Групу людей, "рідних і близьких між собою натурою, хистом, вдачею, дотепністю, вдатністю, темпераментом" В. Антонович називає

варіанти відповідей

Нацією

Громадою

Спільнотою

Запитання 19

Одним із фундаторів вітчизняної етносоціології був

варіанти відповідей

В. Антонович

І. Франко

М. Грушевський

Запитання 20

Скільки етапів становлення ідей федералізму І. Франка можна виділити

варіанти відповідей

5

3

2

Запитання 21

Вершиною наукових соціологічних поглядів М. Грушевського стала праця

варіанти відповідей

"Початки суспільства"

"Початки громадянства"

"Початки нації"

Запитання 22

Автором "генетичної соціології" є

варіанти відповідей

М Грушевський

І.Франко

Т.Шевченко

Запитання 23

Які три стадії суспільства виділяє М.Грушевський

варіанти відповідей

біологічна, психологічна, економічна

біологічна, психічна, економічна

біологічна,психологічна,соціальна

Запитання 24

Скільки періодів розвитку української соціології у XX ст. можна виділити?

варіанти відповідей

4

5

2

Запитання 25

У якому році настав сучасний період розвитку соціології в Україні

варіанти відповідей

1987

1897

1988

1787

Запитання 26

Основні довідники - двотомники соціологічних пошуків ХХ ст. мають назвуваріанти відповідей

"Соціологія в СРСР" та "Соціологія на Україні"

"Соціологія в СНГ" та "Соціологія на Україні"

"Соціологія в ЄС" та "Соціологія на Україні"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест