СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

Додано: 11 листопада 2020
Предмет: Я досліджую світ, 11 клас
Тест виконано: 5 разів
27 запитань
Запитання 1

Дайте визначення поняттю "Культура"

варіанти відповідей

це - сукупність смислів і значень, якими люди керуються у своєму житті

це поняття, якими люди керуються у своєму житті

це сукупність правил, якими люди керуються у своєму житті

Запитання 2

Назвіть три основні підходи до визначення культури. за Л.Кертманом

варіанти відповідей

Античний, філософський, соціологічний,

Антропологічний, філософський, соціологічний,

Антропологічний, філософський, соціальний

Запитання 3

Кому з науковців на лежить цей вислів : "Культура це успадковані винаходи, речі, технічні процеси, ідеї, звичаї і цінності".

варіанти відповідей

Б. Маліновському

Г.Совороді

Л.Костенко

Запитання 4

На які основні 4 групи можно розділити визначення культури, які надаються в соціології


варіанти відповідей

ціннісні, нормативні, діяльнісні і поведінкові:

ціннісні, нормативні, дієві і поведінкові:

ціннісні, нормативні, діяльнісні і повсякденні

Запитання 5

Основними ознаками культури є

варіанти відповідей

Специфічність.

Продуктивність.

Технологічність.

Стереотипність.

Інформативність. .

Нормативність.

Комунікативність. 

Специфічність.

Позабіологічність.

Продуктивність.

Технологічність.

Стереотипність.

Інформативність. .

Нормативність.

Комунікативність. 

Специфічність.

Позабіологічність.

Продуктивність.

Технологічність.

Інформативність. .

Нормативність.

Комунікативність. 

Запитання 6

Скільки існує основних соціальних функцій культури

варіанти відповідей

5

7

9

Запитання 7

Об’єктом соціології культури є


варіанти відповідей

культура як соціальний инструмент

культура як соціальний феномен.

культура як соціальний спектар

Запитання 8

Предметом соціології культури є


варіанти відповідей

особливості і механізми функціонування культури як атрибуту соціальної системи в конкретних соціально-історичних умовах.

особливості і механізми культури як атрибуту соціальної системи в конкретних умовах.

особливості і механізми функціонування культури як атрибуту соціальної системи

Запитання 9

Дайте визначення поняттю мова

варіанти відповідей

це комплекс знаків і форм, які чуттєво сприймаються і є носіями значень (смислів, ідеальних уявлень, принципів, позицій і тому подібне).


це комплекс знаків і форм, які чуттєво сприймаються і є носіями значень

це комплекс знаків і форм, які чуттєво сприймаються

Запитання 10

Дайте визначення поняттю Цінності

варіанти відповідей

це духовні орієнтири, які задають загальну стратегію поведінки індивіда в суспільстві.


це духовні орієнтири, які задають загальну стратегію поведінки


це духовніі орієнтири, які задають загальну стратегію поведінки індивіда в суспільстві та соціумі .

Запитання 11

Назвіть функції цінностейваріанти відповідей

цілеполягання,  оцінювання, регулювання,спонукання

цілеспрямованість, оцінювання, регулювання,спонукання

цілеполягання,  оцінювання, регуляція,спонукання

Запитання 12

Дайте визначення поняттю Норми

варіанти відповідей

це не властиві певній спільності уявлення про допустиму поведінку, поведінкові стандарти.

це притаманні певній спільності уявлення про допустиму поведінку

це притаманні певній спільності уявлення про допустиму поведінку, поведінкові стандарти.

Запитання 13

Універсальна форма фіксації, закріплення і вибіркового збереження тих або інших елементів соціокультурного досвіду, а також універсальний механізм його передачі це-


варіанти відповідей

Традиція

Норма

Санкція

Запитання 14

Різновид звичаю, мета і сенс якої – вираження (у більшості випадків символічне) якої-небудь ідеї, дії або заміна безпосередньої дії на предмет уявною (символічною) дією це-

варіанти відповідей

Обряд (ритуал)

Традиція

Норма

Запитання 15

Дайте визначення поняттю Міф

варіанти відповідей

це - універсальна структурна форма свідомості як такої.

це стародавня форма вираження людської свідомості


це стародавня історія про когось або щось


Запитання 16

Які види культури окремого суспільстіва існують

варіанти відповідей

матеріальна, духовна, художня і фізична

матеріальна, духовна, соціальна і фізична

матеріальна, динамічна, художня і фізична

Запитання 17

Назвіть основні форми культури

варіанти відповідей

елітарна, народна, масова

елітарна, духовна, масова

елітарна, трудова, масова

Запитання 18

Культурний шок – це

варіанти відповідей

відчуття дискомфорту, що виникає при зустрічі з новим і важким для розуміння підходом до справи. 

відчуття дискомфорту і дезорієнтації, що виникають при зустрічі з новим і важким для розуміння підходом до справи. 

відчуття дискомфорту і дезорієнтації, що виникають при зустрічі з новим і важким для розуміння людьми

Запитання 19

Назвіть чотири шкали, які служать основою соціокультурної класифікації різних країн світу

варіанти відповідей

Індивідуалізм – колективізм.

Мала дистанція нерівності- велика дистанція нерівності

Слабке усунення невизначеності – сильне усунення невизначеності.

Жіночність – маскулінність.

Індивідуалізм – колективізм.

Маленька дистанція нерівності- велика дистанція нерівності

Слабке усунення невизначеності – сильне усунення невизначеності.

Жіночність – маскулінність.

Індивідуалізм – колективізм.

Мала дистанція нерівності- велика дистанція нерівності

Слабке усунення невизначеності – важке усунення невизначеності.

Жіночність – маскулінність.

Запитання 20

У скількох формах виявляється Культурний опір

варіанти відповідей

5

3

2

Запитання 21

Які три типи культури виділила М. Мід

варіанти відповідей

постфігуративний,посткофігуративний і префігуративний.

постфігуративний, кофігуративний і префігуративний.


фігуративний, кофігуративний і префігуративний.

Запитання 22

Розвиненою формою культурного саморозвитку є

варіанти відповідей

метод спроб та помилок

метод вдосконалення

метод саморозвитку

Запитання 23

Постмодернізм – це

варіанти відповідей

психологічний підхід, що спочатку не визнає чітких дисциплінарних меж в рамках гуманітарного знання й пов’язаний з новим уявленням про соціально-культурну реальність, яка не надає великого значення автономії різних сфер і «підсистем» суспільства. 

теоретичний підхід, що спочатку не визнає чітких дисциплінарних меж в рамках гуманітарного знання й пов’язаний з новим уявленням про соціально-культурну реальність, яка не надає великого значення автономії різних сфер і «підсистем» суспільства. 

практичний підхід, що спочатку не визнає чітких дисциплінарних меж в рамках гуманітарного знання й пов’язаний з новим уявленням про соціально-культурну реальність, яка не надає великого значення автономії різних сфер і «підсистем» суспільства. 

Запитання 24

Ентоні Гідденс визначає глобалізацію, як

варіанти відповідей

взаємозалежність суспільств, які становлять сучасну людську цивілізацію, що постійно посилюється.

взаємовідносини суспільств, які становлять сучасну людську цивілізацію, що постійно посилюється.

взаємовигоду суспільств, які становлять сучасну людську цивілізацію, що постійно посилюється.

Запитання 25

Глобалізація – це 

варіанти відповідей

економічний процес, що призводить до масштабних політичних, соціальних і культурних змін.

фізичний процес, що призводить до масштабних політичних, соціальних і культурних змін.

політичний процес, що призводить до масштабних політичних, соціальних і культурних змін.

Запитання 26

«Клуб інтелектуалів» – це

варіанти відповідей

культурна спільність інтелігенції, західної і не тільки, серед якої формуються ідеї і погляди, норми і цінності, що виходять за вузькі національно-культурні межі

культурна спільність інтелігенції, серед якої формуються ідеї і погляди, норми і цінності суспільства

культурна спільнота інтелігенції, серед якої формуються ідеї і погляди, норми і цінності, що виходять за вузькі національно-культурні межі

Запитання 27

Агентами глобальної культури. виступають

варіанти відповідей

Громадські (або соціальні) рухи

Волонтерські рухи

Політичні рухи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест