Історія української лінгвістики. Українські мовознавці

Додано: 15 вересня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 36 разів
12 запитань
Запитання 1

Як називалися перші словники, збережені ще з часів Київської Русі, які тлумачили запозичені слова з грецької, старослов'янської та інших мов?

варіанти відповідей

Глоси

Тлумачі

Словарі

Словники

Запитання 2

Авторство якої мовознавчої праці належить Івану Федорову?

варіанти відповідей

"Буквар" (1574)

"Грамматіка словеньска азыка" (1586)

"Лексис..." (1596)

"Грамматіки словєнскиа правилноє Синтагма"(1619)

Запитання 3

Старослов'янська та староукраїнська мова була предметом вивчення таких мовознавців:

варіанти відповідей

Арсенія Коцака, Михайла Лучака

Олексія Павлоцького

Мелетія Смотрицького, Памва Беринди

Павла Житецького

Запитання 4

Найповнішою лексикографічною працею поч. ХХ ст. став

варіанти відповідей

"Словарь малорусского наречия" О. Афанасьєва-Чужбинського

"Словарь малороссийских идиомов" М.Закревського

"Опыт южнорусского словаря" К.Шейковського

"Словарь української мови" Б.Грінченка

Запитання 5

У ХІХ ст. у Галичині та Закарпатській Україні розвивали українську граматику на базі народної мови такі мовознавці:

варіанти відповідей

Мелетій Смотрицький, Михайло Лучак

Михайло Максимович, Ізмаїл Срезневський

Іван Вагилевич, Яків Головацький

Павло Житецький, Борис Грінченко

Запитання 6

Визначні праці, присвячені питанням історії української мови, належать видатному українському вченому, що змушений був писати російською мовою

варіанти відповідей

Олексію Павловському

Олександрові Потебні

Борисові Грінченку

Павлу Житецькому

Запитання 7

Який час був найсприятливішим для розвитку української мови?

варіанти відповідей

Кінець XVII - поч. XVIIІ ст.ст.

Друга половина XVIIІ ст.

Перша половина ХІХ ст.

20-ті роки ХХ ст.

Запитання 8

Перший український правопис був затверджений

варіанти відповідей

1918 р.

1921 р.

1927 р.

1930 р.

Запитання 9

Несприятливими для розвитку української мови в ХХ столітті були такі часи:

варіанти відповідей

20-ті роки

30-ті роки

Часи Другої світової війни

Повоєнні часи

Запитання 10

Нарком освіти Андрій Хвиля, вимагаючи наблизити правопис української мови до російської орфографії, зумовив ряд змін (2 відповіді):

варіанти відповідей

Усунення літери ї

Усунення літери ґ

Появу букви ъ

Усунено м‘якість звука л

Запитання 11

Присвятив свої мовознавчі праці розвитку словотвору як розділу лінгвістики

варіанти відповідей

Ілля Кучеренко

Іван Ковалик

Іван Вихованець

Марія Плющ

Запитання 12

Скільки томів має «Словник української мови» (1970-1980рр.)?

варіанти відповідей

7

10

11

12

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест